Anuštána: Mocná příležitost pro duchovní pokrokJaký je význam slova anuštána? Při jeho zkoumání zjistíme, že je složeno ze dvou slov, anu a štána. Anu znamená pevný. Štána znamená místo, nebo sídlo – hlavní původní sídlo Pána. Když někdo provádí následující činnosti s pevným přesvědčením, provádí anuštánu. Uvědomte si kvality místa, kde dlí Pán, osvojte si kolik jen můžete z vlastností Pána a zároveň se straňte všech světských činností. Připravte si osamocené místo, na kterém budete moci provádět dobré skutky božské podstaty a budovat vztah své duše s Pánem. Seďte s pevným odhodláním uctívat jakoukoli formu Pána, provádět džapu, číst posvátné spisy apod. To dělejte po dobu, kterou si předem stanovíte.

Například, možná jste nikdy neviděli nějakou formu Pána, jako je třeba Ráma, ale znáte popis a vlastnosti Rámy ze spisů. K tomu, abyste došli k realizaci jeho formy, nebo k dosažení jeho milosti, můžete mít murti (sošku) z hlíny, kamene, kovu, vytvořenou dle popisu ve spisech. Poté, co si vyberete osamocenou štánu, místo odpovídající čistoty, můžete změnit své mentální postoje podle vlastností Rámy, tak jak jsou ve spisech popsány, a provádět džapu, půdžu, číst Ramajánu, meditovat atp. Opakováním těchto aktivit, proměníte svou mysl do formy Rámy a začnete získávat Rámovy vlastnosti. Na tomto základě začnete zakoušet samotného Rámu. Tato praxe se nazývá anuštána. Ti, kdo touží po realizaci, ji mohou dosáhnout opakováním takových anuštán.

…můžete změnit své mentální postoje podle vlastností Rámy, tak jak jsou ve spisech popsány… (a) začít zakoušet samotného Rámu.

Praktikováním anuštány jsou zapomínány negativní, vnější, světské faktory, které ovlivňují mysl a vytváření překážky na duchovní cestě. Mysl proudí směrem k Pánu a směrem k vaší išta dévě (nejoblíbenější či hlavní formě Pána). Mysl se s ním snáze sjednocuje a vy postupně začnete zapomínat sami na sebe. Zažijete, jak se tělo pročišťuje a stává se božským a zažijete božskou blaženost, která se nazývá samádhi.

Jak se zvyšuje praktikování anuštány, je stále snazší, dokonce i v čase smrti, meditovat o Pánovi a opouštět fyzické tělo. Prostřednictvím anuštány můžete zažít svět skrze fyzické tělo aniž by byly božská blaženost a božské tělo zničeny. Abyste tohoto stavu dosáhli, musíte postupovat podle správných pravidel a předpisů, které jsou pro příslušné praktiky potřebné. To se pak nazývá anuštánou.

Pokud je ve vašem současném životě jen málo negativních samskár a pokud se oddaně věnujete nějakým duchovním praktikám, můžete odstranit všechny samskáry během dvanácti či osmi let, podle vašich zásluh. Pokud jste vytvořili mnoho pozitivních samskár a vaše mysl je unavena světskými záležitostmi a je přitahována převážně směrem k Pánu, jsou k odstranění všech samskár zapotřebí nejméně čtyři roky pravidelné anuštány. Podle toho, kdo jste, může být zapotřebí dalších dvou až šesti let. I když zemřete před dokončením potřebné anuštány, není vaše snaha vyplýtvána, ale je brána v úvahu v příštím životě. Tak potom můžete v příštím životě dosáhnout realizace v kratším čase. Pokud začnete s anuštánou, ale nemůžete ji dokončit pro nějaké překážky, které se náhle objeví, není nic ztraceno. Při první příležitosti byste měli pokračovat v anuštáně a dokončit ji.

Mnozí začínají se sankalpou (vyslovení záměru) pro kratší anuštánu o sedmi, jedenácti, nebo jedenadvaceti dnech či jednom měsíci. Po jejím dokončení pokračují kratšími úseky. Tak provádějí dlouhý pokračující anuštánu. Pro ty, kdo neočekávají žádné překážky může mít anuštána délku od jednoho do čtyř měsíců, nebo dokonce jednoho a čtvrt až čtyř let. Pravidelné a průběžné provádění anuštány je praktikou samo o sobě.

Při provádění anuštány specifické délky k získání milosti Boha a Gurua se pravděpodobně objeví několik překážek. Když jim nebudete věnovat pozornost, nebudete si jich všímat, nebudete je považovat za překážky a budete pokračovat v anuštáně tak, jak byl naplánována, jen tehdy je anuštána zcela dokončena. Konečný stav Para Brahma, blaženost, je pak velmi stabilní a pevný. V úrovni blaženosti nejsou žádné změny, nevyrovnanosti či pohyby. Tyto kvality bychom měli dosáhnout a proto je velmi důležité vybrat si takové místo, z něhož nebude nutné ásanu přesunovat. Jen tehdy je anuštána přijatelná.

Hlavním cílem anuštány je očištění čity (kolísání mysli). Když je mysl zcela čistá, může dosáhnout světských a duchovních cílu velmi snadno!

napsal: Dilípdží Pathak

přeložil Tomáš Zuda

 

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto