Pokyny pro anuštánuČím více se člověk drží následujících doporučení pro anuštánu, tím silnější budou její výsledky. Mnozí z nás ale často nedokáží být tak striktní. Týká se to zejména devátého bodu, který doporučuje, abychom po celou dobu své anuštány neodcházeli ze svého místa. Šrí Ánandí Má a Dilípdží si to uvědomují. Podporují nás, abychom anuštánu i její pokyny prováděli, jak nejlépe to bude možné, Neměli bychom si ale zároveň způsobit komplikace ve svých životech. I když pokyny pro anuštánu nemůžeme přesně následovat, pořád se nám může dostat velkého dobrodinní. Prospěch přináší i malá anuštána, v níž nabízíme plody svého duchovního růstu bohu.

 

Pokyny

 1. Začněte anuštánu během Brahma-muhurta – mezi 4 a 6 hodinou ráno.
 2. Předtím, než začnete, se osprchujte a oblékněte si čisté oblečení. Je-li to možné, vyhraďte si oblečení používané pouze pro anuštánu. Jdete-li na toaletu, je doporučeno znovu se osprchovat. Po močení si omyjte ruce a nohy a zopakujte očistné mantry.
 3. Udržujte svoji ásanu a okolí čisté. Gurudží doporučoval zapálit lampu s ghí (přepuštěným máslem) a udržovat jí hořící během celé anuštány. Jako náhradu lze použít lampu s
 4. olejem nebo svíci. Oheň je potřebný jako svědek anuštány. Lampa s olejem nebo svíce vytvoří čistou a satvickou energii a podpoří energii. Pálení kadidla pomůže také čistit atmosféru. Omyjte nádobu na půdžu a nepijte z ní (týká se pouze absolventů VP).
 5. Nevstávejte z ásany dříve než dokončíte opakování. Musíte-li vstát s ohledem na tělesné potřeby, očistěte se následně (viz. Bod 2) než znovu začnete.
 6. Nemluvte. Během těchto dní dodržujte mlčení tak jak je to možné. To velmi zvýší vaši energii.
 7. Jezte tak lehce jak je možné. Nejlepší je jíst pouze ovoce, oříšky a mléko. (*Úplný půst se obecně nedoporučuje jako příliš těžký*). Nejlépe je jíst jednou denně navečer satvickou stravu (oříšky, ovoce, mléko). Vyhněte se tamasické stravě jako alkohol, maso,vajíčka, cibule a česnek. Tamasická strava snižuje účinek a prospěch anuštány.
 8. Dodržujte celibát. Celibát také doporučován po skončení anuštány po dobu trojnásobku trvání anuštány. Pamatujte, že se jedná pouze o doporučení.
 9. Udržujte svou mysl zaměřenou na duchovní myšlenky. Ve zbývajícím čase během anuštány čtěte duchovní literaturu. Smyslem je udržet mysl zcela zaměřenou na čisté, satvické myšlenky. Vyhněte se četbě nebo vlivům, které by mohli vaši mysl negativně ovlivnit.
 10. Nechoďte na procházky. Mysl se chůzí aktivuje. Cvičte doma pozice hatha jógy atp. Je doporučováno neopouštět území, kde provádíte anuštánu. Toto pravidlo je přísné a ne každý má možnost ho dodržovat. Přestože musí jít mnoho lidí do práce, vyvarujte se zbytečných rozptýlení během anuštány.
 11. Nepodléhejte vzteku a během anuštány nikoho neproklínete. Může to být nebezpečné. Zůstávejte klidní, sledujte všude Pána a šiřte lásku všude kolem.
 12. Je-li to možné, zorganizujte si aby jste nebyli vyrušování během anušány.
 13. Provádějte anuštánu s láskou, vírou a oddaností. Nestrachujte se o plody svého úsilí. Nabídněte je Bohu a Guruovi.
 14. Ženy, které začnou během anuštány menstruovat, by měly na čtyři dny praktiky přerušit a po koupeli a umytí vlasů začít pátého dne tam, kde předtím skončily. Každopádně by měla být anuštána dokončena do úplňku.

Toto jsou některé základní doporučení pro obecnou anuštánu. Konkrétní anuštány mohou mít další zvláštní pravidla. Míra úspěchu a rozvoje bude záležet na vaší víře, koncentraci a pozornosti při následování těchto pokynů jak nejlépe je to možné.

Modlíme se k Bohu a Guruovi abyste vy všichni mohli v tomto životě provést mnoho úspěšných anuštán a dosáhnout cíle.

Ma a Bapudží

přeložil Tomáš Zuda a Indra

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto