Hanumán Džajantí„Museli jste jistě slyšet, jakou má víra neuvěřitelnou moc. V puránách se říká, že Ráma, který byl samotným Bohem, vtělením absolutní brahmy, musel postavit most, aby se dostal přes moře do Ceylonu. Ale Hanumán, s pouhou vírou v Rámovo jméno, jedním skokem moře přeskočil a žádný most nepotřeboval.“ – Šrí Rámakrišna

Šrí Dhjánjógídží uctíval Hanumána, posla Pána Rámy. Mnoho žáků mělo zkušenost, že Dhjánjógídží je Hanumánem. Učil nás, jaký má Hanumán význam. Řekl: „Když se skamarádíte s osobní sekretářkou někoho důležitého, je pak jednoduché se s ním setkat. Podobně je snazší dostat se k Pánu Rámovi skrze Pána Hanumána. Když si získáte Hanumánovo srdce, bez pochyb vás k němu zavede.“

V šaktipátové linii Kundaliní maha-jógy to byl Vašistha, kdo dal šaktipátu Pánu Rámovi, ten jí dal Sítě, ta Hanumánovi a linie takto pokračovala z guruů na žáky až k Šrí Dhjánjógímu a Śrí Ánandí Má.

Následující výňatek je z požehnání, které Šrí Ánandí Má pronesla v roce 1995 při prvním výročí Gurudžího mahasamádhí. Je to překrásný příběh, který ilustruje hloubku Hanumánovi lásky, víry a oddanosti.

V Rámájaně, aspekt Pána Hanumána je nám všem známý. Měl dokonalou oddanost. Ačkoliv Ráma je známý jako ideální bytost, Hanumán všem projevil vnitřní vlastnosti čistého poznání a ukázal, že je dokonalým jóginem. V Rámájaně je místo, kdy se Pán Ráma loučí se všemi, kteří mu pomohli ve válce s Rávanou, a každému dává nějaký dárek. Hanumán dostane náhrdelník a hned se ho snaží rozkousat. Všichni přítomní jsou z takového chování šokováni a zlobí se, že takto zachází s drahocenným darem od Pána Rámy a Síty.

Ačkoliv byl každý v šoku, Pán Ráma věděl, co se děje. Hanumán řekl: „ Ano, tento náhrdelník může mít velkou cenu ve vnějším světě, já ale každou perlu a drahokam otevírám, abych zjistil, jestli je v nich Ráma a Síta. Pokud tam nejsou, nemá pro mě žádnou cenu.“ Nakonec roztrhnul svojí hruď a odkryl Pána ve svém srdci. Řekl: „Mám víru, že je Pán v mém srdci.“

Všichni bychom se měli zamyslet nad úrovní víry a důvěry, kterou měl ve své oddanosti. Věděl, že když si roztrhne hruď, Pán tam určitě bude. To je úroveň víry a důvěry, kterou potřebujeme kultivovat ve svém vztahu k Bohu a Guruovi.

V indické duchovní historii nikdy nikdo nebyl a ani nebude tak dokonale a hluboce oddaný, jako byl Pán Hanumán. Když se Pán Šiva rozhodnul inkarnovat do fyzického těla, aby pomohl svému Mistrovi, Pánu Rámovi, vyvstala otázka: „Jaká podoba by byla ideální, abych mohl sloužit s láskou a oddaností? Pán Ráma už přijal lidskou podobu. Jestliže si vezmu podobu jakou má Pán, moje chování, potřeby a stravování budou podobné těm Pánovým. To je v rozporu s dharmou sévy (povinností služby).“

Šiva se nakonec rozhodnul přijmout nižší formu opice, aby byl jeho Mistr po celou dobu nad ním. Říkal si, že opice nepotřebuje vařené jídlo ani maso, nepotřebuje domov ani postel, a žádné ozdoby. Dokáže se přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám. Taková byla láska a oddanost Pána Šivy.

Kosmické vejce stvoření (síla potřebná pro stvoření) je „pevně usazeno v Hanumánově těle z čisté lásky. Zosobňuje milost Pána Višnu a Pána Šivy. Je charakteristickou silou Rudry (Šivy). Je pránickou silou, zcela odpoutané, se svrchovanou inteligencí své matky.“

U příležitosti Hanumánových narozenin doufáme a modlíme se, aby vzrostla vaše víra, láska a oddanost, kterou k němu chováte. I my se můžeme stát ideálními oddanými, když budeme Pána Hanumána uctívat, nepřetržitě ho uchovávat ve svých srdcích, zpívat Hanumán Čalísu a následovat jeho neutuchající příklad lásky, oddanosti, odvahy, síly a statečnosti.

 

Šrí Rámačandra Bhagaván kí džej!

Pavanasuta Hanumán kí džej!

Sadaguru Déva kí džej!

 

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto