O celibátuNásledující článek a informace přinášíme na základě otázek, které nám v minulých letech několik žáků položilo. Myslete prosím na to, že tato praxe není povinná. Provádějte jí, jen když si to vaše srdce bude žádat a souhlasit, a pokud vaše životní situace bude příznivá. Nenuťte se do toho a neubližte svým vztahům. Nejlepší možností je modlitba a sankalpa k Bohu a Guruovi, aby ve vašem duchovním životě navodili vhodnou a příznivou situaci. Buďte trpěliví.

Rámakrišna důrazně říkal, že cesta k realizaci Boha vede skrze sanjás, zřeknutí se světského života. Gurudží učil: „Buď hospodářem v domácnosti a dosáhni Boha.“ Gurudží choval k Rámakrišnovi a Vivékánandovi velkou lásku, víru a úctu, v tomto směru ale učil opak. Oba měli ze svého pohledu pravdu. Je to potřeba doby, co často učitele inspiruje, aby učil určitým způsobem. Celibát je praxe, která vždy hrála významnou úlohu na duchovní cestě. Důvodem bylo, že když je sexuální energie uchována, stává se základem prány, velmi důležité duchovní síly. Čím více je této energie uchováno, tím větší je šance na silný a rychlý růst.

V kundaliní-józe, když kundaliní probodne svádištánu, čakru v genitální oblasti, člověk často zažívá velké vzedmutí sexuální energie. Za těchto okolností je velmi důležité rychle umožnit práně, aby vystoupala do vyšší manipůra čakry, a nedovolit sexuální energii a tekutinám, aby byly vynaloženy vně. V knize Poselství žákům, Gurudží otisknul mantru, která s touto situací pomáhá. I později, když člověk zažívá velkou touhu a chce jí ovládnout, může tato mantra být velmi nápomocná.

 

Nánjá spruhá raghupaté hridaje smadíje satjam vadámiča bhavána-khilántar-átmá bhaktim prajača raghu pungava nirbharám mej kámádi došarahitam kuru mánasan ča.

Ó, Rámo! Říkám pravdu a ve své vševědoucnosti víš, že v mém srdci není jiné touhy (než tě dosáhnout). Dopřej mi prosím svou dokonalou oddanost a pomoz mé mysli, aby se osvobodila od karmických tužeb (sex) a podobných nedostatků.

Pomáhá, pokud se mantra opakuje každý den 21, 51 nebo 108 krát.

Gurudží vždy učil, že celibát je prospěšný, není to ale nezbytná praxe pro duchovní růst. Člověk může vést normální život hospodáře v domácnosti, když má ale velkou touhu po duchovním růstu, může pomoci sanjam, neboli kontrola či sebeovládání. „Vydělej více, utrať méně a hodně ušetři“. To platí jak pro peníze, tak i pro energii. Energie této doby většinu lidí v celibátu nepodporuje. Pro ty, kteří ho chtějí a mohou dodržovat, je dobrý. Když ale člověk nemůže, neměl by kvůli tomu cítit vinu anebo být smutný. Snažte se ovládnout mysl a být jejím pánem, ne otrokem. Gurudží řekl, že většina velkých ršiů a světců se starala o domácnost a vedla vyrovnaný život.

Hlavním tajemstvím úspěchu, jak světského tak duchovního, je ROVNOVÁHA. Není zdravé se do této praxe tlačit, spíše jistě a pomalu získávejte kontrolu. Jestliže celibát nepodporuje váš partner nebo partnerka, nechoďte do extrémů a vztah neukončujte. Buďte ale trpěliví a skrze modlitbu a sankalpu požádejte, aby Gurudžího milost a boží intuice pomohly vašemu partnerovi spolupracovat. Opravdové srdce vždy na konci zvítězí, i když bitva je někdy dlouhá a těžká.

Nechť Bůh a Guru přebývají ve vašem srdci a dají vaší mysli sílu a porozumění a tělu energii a vitalitu, abyste mohli pravidelně praktikovat a nakonec s Nimi splynout a být skutečnými mistry svého Já.

 

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto