Satsang: O mantráchOpakování manter vytváří most mezi praktikujícím a Bohem. Lidská bytost má tři druhy těl: hrubé, jemné a kauzální. Tělo člověka existuje na základě individuálních samskár, mentálních otisků z minulých životů nebo toho současného. Svět manter je výjimečný, protože dokáže tato těla očistit. Vibrace manter vytvářejí v těle teplo, sjednocují pět prán, a čistí každou část těla.

Otázka: Říkáte, že džapa či opakování semenných manter zvyšuje teplotu těla. Tělesná teplota také vzrůstá, když se lidé hádají, mluví nahlas nebo ve vzteku křičí. Jaký je mezi tím rozdíl?

Šrí Dhjánjógí: Můj drahý bratře, předpokládejme, že budou dva talíře se sladkostmi, na jednom ale bude přimíchán jed. Co se stane, když někdo sní takto otrávený dezert? Bude sladká chuť jiná? Chuť bude v obou případech stejná. I když je v obou případech stejná, výsledek bude zcela odlišný. Jeden talíř ti dá chuť, energii, živiny, zatímco po otráveném talíři zemřeš. Už tomu rozumíš? Budeš-li si neustále připomínat Boha nebo opakovat semenné mantry, bude se generovat teplo, které ti přinese radost a tvému tělesnému systému prospěch. Na druhou stranu teplo, které se vytváří během hádek, hněvu nebo zuřivosti, poškozuje tělo toxickými látkami.

Každá védská nebo semenná mantra se skládá z deseti částí: riši, čanda, dévata, bídž, šakti, kílak, vinijóga, njása, dhjána a mantra.

  • Riši je ten, kdo mantru vizualizoval a pak vytvořil
  • Mantra je sestavena v jednom ze šesti dostupných rytmů (čanda)
  • Dévata propojuje s božským aspektem mantry
  • Bídž je semeno mantry
  • Šakti je vědomá moc mantry
  • Doslovný význam kílaku je ‚hřeb‘, zde je to spíše ‚pilíř nebo opora‘, protože slova mantry podporují božství, které je s ní spojené.
  • Vinijóga je záměr mantry
  • Njása vkládá božské aspekty na různé tělesné orgány. Po očistě těla je forma mantry dokonalá.
  • Dhjána je koncentrace na jednu z podob Boha
  • Mantra je určitá kombinace písmen, které jí utvářejí

Pokud je těchto deset rituálů pro opakování mantry vykonáno pod vedením pravého Gurua, elektrická energie materiálního či hrubého těla se natolik zesílí, že jí žák může vnímat jako světlo. Je to podobné, jako když za doteků strun hrajete na hudební nástroj vínu. Tento nástroj, pokud na něj hrajete ve správném rytmu, přináší ohromnou radost. Podobně světlo, které přichází s teplem z opakování mantry, sjednocuje pět prán do jedné.

Blesk udeří do stromu a vstoupí do země. Podobně světlo, které vstupuje do vnitřních oblastí srdce, postupně pročišťuje hrubé tělo skládající se z pěti elementů: země, vody, ohně, větru a prostoru. Když se něco takového přihodí, vaše tělo může vypadat trochu slabé, budete ale pozorní a uvolnění. Vaše tvář bude zářit. Budete se radovat z plného zdraví. Nebudete mít žádné zdravotní problémy.

Stroj začne fungovat, dosedne-li jedno ozubené kolo na jiné a společně se otáčí. Stejně tak elektřina generovaná opakováním mantry aktivuje pět prán a tím pročistí tělo. Po očistě hmotného těla vstoupí tato elektrická energie do jemného těla, které je složeno převážně z tří elementů: ohně, větru a prostoru. S pravidelnou praxí začnete mít božské zkušenosti. Během meditace můžete vidět své vlastní tělo, jak sedí proti vám. Můžete být schopni vidět záblesky božského světla a různé barvy. Můžete mít vizi božstva. Takové vize mohou být zpočátku nezřetelné, časem ale budou velmi jasné.

V terminologii jógy se to vysvětluje jako začátek propichování šesti čaker. Když tento proces začne, objeví se mnoho sattvických emocí. Můžete se smát, naříkat, zpívat, tancovat, skákat, občas můžete být celí propocení nebo vám mohou vstávat vlasy na hlavě. Vaše řeč může být přiškrcená. Potom se kundaliní, božská síla, probudí, vstoupí do sušumny a postupně propichuje každou čakru, až vystoupá do sahasráry. Během této doby můžete ve svém těle zažívat nepředstavitelné krije, můžete například cítit božské aroma nebo ve svých ústech ochutnat božský nektar. V této době je nezbytné vedení pravého Gurua, aby žák mohl dosáhnout konečného cíle bez jakýchkoliv překážek.

Jak se praktikování mantry urychluje a rostou vnitřní vibrace, účinek šakti je cítit v hrubém i jemném těle. Pak přichází poznání vašeho išta-dévy, osobní formy uctívání, podle vašich pocitů a odhodlání. Tento stav nelze popsat slovy.

Je zřejmé, že opakováním mantry se pročišťuje vaše hrubé, jemné a kauzální tělo. Tyto zkušenosti nejdou vysvětlit usuzováním ani intelektem. Díky tomuto druhu sádhany získáte rozlišné siddhi (znalosti). Měli byste ale být velice pozorní a uvědomělí. Jestli se necháte těmito siddhi svést a začnete je používat k sobeckým cílům, pravděpodobně sestoupíte zpátky.

U výše zmíněných zkušeností hrají u praktikujícího důležitou roli samskáry minulých životů. Bylo zformulováno obecné pravidlo, že mantra by měla být zopakována tolik set tisíckrát, kolik je jejích písmen. Pokud jeden pokus nevyjde, celý proces by se měl opakovat, dokud nebude dosaženo konečného cíle. Když se setkají dvě slova, správná výslovnost a rytmus jsou velmi důležité. Jestliže je výslovnost nejasná a rytmus a melodie nejsou, jak mají být, praktikující nemusí dosáhnout očekávaných výsledků.

 

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto