Šrí Gurudév páduka pančakam – pět slok o sandálech Šrí GurudévaÓm Namo Gurubhjo Gurupádukábhjo

Namah Parebhjah Parapádukabhjo

Áčárja Siddhešvara Pádukábhjo

Namo Namaha Šrí Guru Pádukábhjah

 

Óm, vzdávám hold Guruovi, guruovým sandálům,

vzdávám hold svrchovanému Guruovi a jeho svrchovaným sandálům,

sandalům učitele, Pánu duchovních sil,

znovu a znovu se klaním Guruovým sandálům.

 

Einkára Hrínkára Rahasja Jukta

Šrínkára Gudhártha Mahávibhůtjá

Ómkára Marma Pratipádiníbhjám

Namo Namaha Šrí Guru Pádukábhjám

 

Jež jsou plny tajuplné síly semenných slabik Aim a Hrím,

jež jsou obdařeny slávou skutečného významu slabiky Šrím,

jež objasňují vnitřní podstatu slabiky Óm,

znovu a znovu se klaním Guruovým sandálům.

 

Hotrágni Hautrágni Havisja Hotr

Homádi Sarvákriti Bhásamánam

Jadbrahma Tatbodha Vitáriníbhjám

Namo Namaha Šrí Guru Pádukábhjám

 

Jež obsahují posvátné rituální ohně, obětiny a kněze,

rituály jako je hóma a všechny její podoby,

jež poskytují poznání Absolutna,

znovu a znovu se klaním Guruovým sandálům.

 

Kámádi Sarpavradža Gárudábhjám

Viveka Veirágja Nidhi Pradábhjám

Bodhapradábhjám Drutamokšadábhjám

Namo Namaha Šrí Guru Pádukábhjám

 

Jež se živí hady-tužbami jako orel Garuda,

jež jsou dárci pravého vědění a pokladu rozlišování a odříkání,

jež udělují okamžité osvobození,

znovu a znovu se klaním Guruovým sandálům.

 

Ananta Samsára Samudra Tára

Naukájitábhjám Sthirabhaktidábhjám

Džádjábdhi Samšóšana Vádavábhjám

Namo Namaha Šrí Guru Pádukábhjám

 

Jež jsou spolehlivým přívozem k překročení rozsáhlého oceánu světských tužeb,

jež jsou dárci trvalé oddanosti,

jež jsou prudkým ohněm vysušujícím vody duchovní necitlivosti,

znovu a znovu se klaním Guruovým sandálům.

 

Óm Šántihi Šántihi Šántihi

 

Óm Mír! Mír! Mír!

 

 

 

 

 

 

 

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto