Učení Vadžra Pandžar – Štít z bleskuByl jsem inspirován, abych předal tyto Vadžra Pandžar techniky, protože když jsem poprvé přišel do této země, jeden z mých žáků v New Yorku mi řekl, že existuje předpověď velkého zemětřesení a že se Kalifornie ponoří do oceánu. Je pravdou, že někteří lidé byli vyděšeni a chystali se z Kalifornie odstěhovat. Svému žákovi v New Yorku jsem řekl: „Přišel jsem, abych tam lidem pomohl, a jestli se Kalifornie ponoří do oceánu, potom s ní půjdu i já. To je místo, kde se nacházejí moji žáci, a půjdeme tak do Nebe společně.“

Pán Buddha řekl, že dokud nebude každá žijící bytost osvobozena, nebude svobodný ani on. Jogíni neustále přemýšlejí, jak by mohli pomoci jiným lidem. Světec Tulsídás řekl: „Svatí, řeky, hory a země tu jsou pro blaho jiných lidí. Nemají pro sebe co získat. Jsou tu, aby prospívali druhým.“

Narodí se dítě, vyroste, zestárne a nakonec zemře. Od okamžiku narození až do smrti neustále prochází změnami. Nikdo tyto změny nedokáže zastavit; nemohou být změněny. Tělo se mění, ale duše zůstává ve stejném stavu. Když naše oblečení zestárne a potrhá se, vyhodíme ho. Stejně tak když zestárne tělo, duše ho odloží, aby mohla vstoupit do těla nového. Duše se nikdy nerodí, nikdy není mladá ani stará. Je to pouze tělo, které prochází transformací.

Jestliže je duše, která je tím pravým Já, nesmrtelná, proč by měl být strach ze smrti? Mít toto tělo je jako pronajmout si byt. Dokud je nájem dobrý, zůstáváme v něm, ale jakmile je ukončen, stěhujeme se někam jinam. Cítil jsem, že kdybych ze strachu odešel z Kalifornie, nenaplnil bych v této zemi své poslání. Rozhodl jsem se zůstat bez ohledu na to, co se stane. Jógini nemají strach ze smrti; není nic, před čím by se utíkalo.

Před několika lety se mě někteří žáci zeptali, jestli existuje nějaký způsob, jak zemětřesení předejít. Vzpomněl jsem si na některé techniky Vadžra Pandžar, které mne naučil můj Guru, a napadlo mne, že by mohly být k tomuto účelu použity. Nyní doufám, že tyto techniky dám tisícům lidí tak, aby mohli být kolektivně použity pro blaho lidstva.

Jak mi řekl můj Guru a jak říkají posvátná písma, nikomu, kdo následuje techniky Vadžra Pandžar nebude nikdy nikým ublíženo, a nic pro toho člověka není nemožné. Žádná žijící bytost ať už žije v jakémkoli ze tří světů – pod zemí, na zemi a nad zemí, nemůže ublížit tomu, kdo praktikuje Vadžra Pandžar. Instrukce mého Gurua zněly, že je nejdříve potřeba očistit tělo, pak mysl a jakmile je toho dosaženo, může být očištěna i duše. Poté není pro toho, kdo praktikuje Vadžra Pandžar, nic nemožné.

Aby bylo tělo a mysl silné, byl jsem nejdříve instruován v provádění různých asán a dechových technik (pránajáma). Jakmile tělo a mysl zesílí, začne duše dosahovat svého čistého stavu, síla vůle se zvýší a cesta k seberealizaci se stane mnohem jednodušší. Hlavní funkcí prvního ročníku Vadžra Pandžar je soustředit se na asány a pránajámu, aby mohlo vaše tělo a mysl zesílit. Naučíte se také, jak z atmosféry přivolat a soustředit energii a přivést ji do vašeho těla.

V posvátných písmech se říká, že cokoli chcete dělat, ať už duchovního anebo materiálního, budete vždy potřebovat energii. Energie je přítomná v celém vesmíru a vše funguje jenom díky ní. Podle jogínů existuje pouze jedna energie, Božská energie, jež prostupuje celým vesmírem. Když tomu člověk porozumí, získá mnoho užitku. Když tomu neporozumí, mnohé ztratí.

Jogíni říkají, že byste měli nejdříve zesílit, získat energii pro sebe a být stabilní. Pouze, když tohoto stavu dosáhnete, byste se měli zajímat o pomoc druhým. Máte-li pistoli, která by mohla být použita pro vaši obranu a nebudete vědět jak jí použít, můžete se zabít. Jestliže nemáte sílu, abyste pistoli udrželi, k čemu vám pak je?

Vezmete-li láhev, dáte do ní vodu, zavřete jí a hodíte do oceánu, voda z oceánu se nikdy do láhve nedostane. Vždy bude mezi těmito dvěma vodami rozdíl. Jestliže se víčko rozbije a do láhve se dostane voda z oceánu, pak se obě tyto vody změní na jednu. Stejně tak jogíni vyvinuli techniky, pomocí kterých dokážeme z vesmíru přivolat energii a přivést ji do svých těl takovým způsobem, že jsme propojeni s nekonečným zdrojem božské energie. Ta samá energie, která je vně vás, se nachází i uvnitř vás.

Energie vždy proudí vašim tělem, ale jestliže si ji neuvědomujete, můžete o hodně přijít. Dokážete-li se naučit, jak energii vstřebat, ovládnout jí a udržet ve svém těle, můžete za nějaký čas získat tolik energie, že vám nikdo nedokáže ublížit.

Ta samá energie je přítomná v každé lidské bytosti, ale normální člověk si není ve svém těle vědom jejího proudění a tak jí není schopný správně použít. Některé z těchto technik, které budu učit, vám umožní, abyste si tuto energii uvědomovali a tak jí dokázali zvýšit a usměrnit, aby mohla dělat dobrou práci. Je také pravidlem, že energie, kterou získáte ovládnutím těchto technik, by měla být použita pouze pro vaše dobro, dobro lidí kolem vás a k prospěchu celého světa.

 

Tyto techniky mne před mnoha lety naučil můj Guru, dokonce ještě dříve než jsem v Indii začal se skupinovými meditacemi. Nikdy jsem je nikomu plně nepředával, ale poté, co jsem přišel do této země a doslechl se o kalamitách, které by se mohly přihodit, pomyslel jsem si, že by se je lidi měli naučit. Napadlo mě, že jestli se lidi tyto Vadžra Pandžar techniky naučí a ovládnou a budou je správně používat, nemuselo by k zemětřesením a dalším pohromám dojít.

Měli byste porozumět tomu, že tyto techniky jsou určeny pouze pro vaše vlastní dobro a pro dobro ostatních lidí. Jestliže děláte dobrou práci, budete odměněni zájmem a budete vždy šťastní. Jak je psáno v posvátných písmech, ponesete plody svého vlastního konání. Jestliže děláte dobrou práci, plody budou sladké. Jestliže jste zapojeni do špatné práce, plody budou kyselé. Jogíni říkají, že jestliže někdo posype vaší postel trním, měli byste na oplátku posypat tu jeho květinami. Jestliže posypete postel květinami, dostanete nazpátek květiny, ale když ji posypete trním, dostane se vám na oplátku trní.

Sanskrt je velmi technický jazyk, a tak byste měli být opatrní. Mantry jsou vytvořeny, aby měly určitý význam. Jestliže uděláte ve výslovnosti chybu, mohla by mít mantra opačný význam a někoho byste mohli vážně zranit.* Je to jako rozdíl mezi slovem war (válka) a water (voda). Jestliže prosíte o vodu, ale vypustíte písmena ,te‘, žádáte místo toho o válku. Malá změna může změnit celý význam. Existuje mantra určená pro manžela, aby se mohl modlit k Bohu pro ochranu jeho ženy. Slovo raksha znamená ochránit, ale jestliže se ,ra‘ změní na ,bha‘, potom se z toho stane bhaksha, což znamená ,znič mojí ženu‘.

Tyto mantry jsou velmi mocné. Slouží k ochraně vás, vaší rodiny, přátel, sousedů, společenství a národa. Měli byste se velmi snažit, abyste se naučili jejich správnou výslovnost. Jestliže jsou správně vyslovovány, udělají pro vás všechno, ale jestliže nejsou správně vyslovovány, ublíží vám.*

Jakmile jste pod milostí a ochranou Boha, nikdo vám nemůže ublížit a nikdo si z vás nemůže nic vzít. Jestliže tyto techniky pravidelně cvičíte a ovládnete je, potom sami poznáte, k čemu jsou dobré.

Tím, že vás tyto věci učím, dělám v celé tisícileté tradici velkou změnu. Tato učení dával Guru vždy pouze několika vybraným žákům, kteří museli projít náročnými zkouškami, jež zahrnovaly roky strádání a intenzivních duchovních praktik. Pouze, když v těchto zkouškách prokázali svoji dovednost, byly jim tyto techniky předány. Nepožaduji, abyste toto dělali, nicméně cítím, že je důležité, abyste učinili přísahu a souhlasili s ní předtím, než s učením začnu.

Nejdříve bych rád, abyste všichni vyslali modlitbu, aby byli všechny živé formy na zemi šťastné a aby byli šťastné všechny žijící bytosti v celém vesmíru. Nechť je každý člověk v každé zemi šťastný, nechť jsou všechny nemoci odstraněny, nechť je v každém domově klid a štěstí, nechť nikdo nemá žádné potíže, nechť se na celém světě dělají jenom dobré věci, nechť nezůstane ani jeden atom nešťastnosti. Tyto pocity byste měli rozšířit ve čtyřech směrech, na sever, jih, východ a západ. Rozšiřte je nad vámi i pod vámi.

Musíte pochopit, že energie Boha je přítomná všude v celém vesmíru. Když myslíte na blaho ostatních, i vy jste v tom zahrnuti a není tak nic odděleného, co byste mohli žádat pro sebe. Jestliže je celý svět šťastným, budete i vy s ním šťastni. Po té, co si toto uvědomíte, setrváte sami ve stavu štěstí a blaženosti, Budete-li toto několik dní praktikovat, začnete cítit, že vaše mysl je ve stavu plném radosti a budete v sobě prožívat klid a mír.

* Poznámka: Když jsou učení předána v rámci linie, z učitele na žáka, jde spolu s učením takový stupeň ochrany, že když žák učiní chybu, k žádnému ublížení nedojde.

GURUDŽÍHO PROSLOV O VADŽRA PANDŽAR Z ROKU 1978

 

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto