Navrátrí: Oslava BožskéhoV Indii je devět dní podzimního Navrátrí naplněno oslavami, jež připomínají vítězství Šakti nad negativními vlivy. Na duchovní úrovni je cílem každé duše dosáhnout postupně stavu Šivy, prostřednictvím sádhany, duchovní praxe.

Období devíti dní je rozděleno do tří částí. Každé tři dny jsou zasvěceny uctívání Božské Matky ve formě Mahá Kálí, Mahá Lakšmí a Mahá Sarasvatí. Během prvních tří dní vzýváme Mahá Kálí, aby zničila naše negativní sklony a naše srdce tak mohla být očištěna.

Následující tři dny je uctívána Matka Lakšmí, abychom získali pozitivní vlastnosti a vznešené emoce. Poskytuje materiální i duchovní bohatství a pomáhá nás chránit, aby negativní vlastnosti neovládly naši mysl. Modlíme se k ní s láskou a oddaností, abychom posílili své božské vlastnosti.

Pouze pak jsme připraveni získat vědění z milosti Mahá Sarasvatí, Matky moudrosti. Modlíme se k ní s prosbou o duchovní osvícení.

Meditace na Mahá Kálí

Obracím se na Mahá Kálí, která má 10 tváří, 10 nohou a drží ve svých rukou meč, disk, žezlo, luk a šípy, nůž, oštěp, střelu, lidskou hlavu a mušli, má tři oči, na všech končetinách je ozdobená ornamenty, září jako modrý drahokam, a jíž Brahmá velebil, aby zničila Madhu a Kaitabhu, když se Višnu nacházel v mystickém spánku.

Meditace na Mahá Lakšmí

Obracím se k Mahá Lakšmí, ničitelce Mahašasúry, jež sedí na lotosu, s pletí barvy korálu, která ve svých osmnácti rukou drží růženec, sekeru, žezlo, šíp, blesk, lotosový květ, luk, džbán, tyč, Šakti, meč, štít, mušli, zvonek, vinnou sklenku, trojzubec, smyčku a disk Súdrašány.

Meditace na Mahá Sarasvatí

Medituji nad nepoměřitelnou Mahá Sarasvatí, která ve svých osmi rukou tvaru lotosu drží zvonek, trojzubec, pluh, mušli, žezlo, disk, luk a šíp; která září jako luna na okraji oblaku; je ničitelkou Šumbhy a jiných Asurů; vzešla z těla Parvátí a tvoří tři světy.

Cílem lidského života je přestat se ztotožňovat s tělem a dosáhnout stavu Šivy. Prvním krokem v tomto úsilí je pro vás, žáky, odstranit ze svého srdce všechny negativní vlastnosti a sklony a nahradit je pozitivními a sattvickými postoji. Když zničíme tamasické vlastnosti a začnou převládat sattvické, srdce je očištěno a připraveno přijmout božské poznání. Abychom toho dosáhli, potřebujeme ohromnou vůli a neustávající úsilí. Každý atom a molekula obsahují Šakti; bez ní nemůže být na žádném poli dosaženo úspěchu. Protože je veškerá Šakti soustředěna v duši, je nezbytná realizace duše.

Po devíti dnech Navrátrí následuje “desátý den vítězství” známý jako Dašera. Toto “vítězství” má souvislost s Rámájanou, kdy Pán Ráma zvítězil nad desetihlavým démonem Rávanou.

U příležitosti Dašery v roce 2009 Ma řekla:

“Během těchto deseti dní jsou představa a porozumění takové, že by měl každý udělat něco pro ovládnutí a transcendenci pěti smyslů konání a pěti smyslů poznání. Navrátrí je zcela o vítězství nad těmito deseti smysly. Samotné jméno otce Pána Rámy, Dašartha, označuje toho, kdo má absolutní kontrolu nad těmito deseti smysly a je symbolem desátého dne Navrátrí.

Konečným cílem je kontrola mysli. Je jí dosaženo vítězstvím nad smysly. S pomocí mysli musíme uzavřít devět bran těla a otevřít desátou, sahasráru, aby individuální duše splynula s univerzální a my dosáhli své úplné hodnoty. Desátý den vítězství, které oslavujeme jako Dašeru, je vítězstvím Pána Rámy nad různými negativními silami a sklony. Tyto negativní síly, démoni, jakkoliv je chcete nazvat, jsou součástí každodenního života, jak vnitřního, tak i vnějšího. Bitva, kterou vedeme celý život, je jak tyto síly překonat, uvnitř a vně, a získat tak absolutní kontrolu nad myslí. Co se děje kolem nás ve vnějším světě musí být zastaveno, prověřeno a převedeno do našeho nitra. Vítězství v životě je jen o tom.“

Nechť vám Mahá Kálí, Mahá Lakšmí and Mahá Sarasvatí pomohou odstranit negativitu, získat všechny pozitivní vlastnosti, a nakonec, skrze božský zvuk víny (božský hudební nástroj, na který hraje Mahá Sarasvatí), udělí blaženost, věčné štěstí a konečně osvobození.

Přeložila Martina Zisková

 

 

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto