Satsang: Kundaliní a egoOtázka: Jaký je vztah mezi Kundaliní a egem?

Šrí Ánandí Má: Ego má dva aspekty. Jeden z aspektů ega potřebujete, abyste mohli fungovat. Pokud řeknete: „Chci jít meditovat“, jedná se o funkční úroveň ega. Pokud říkáte: „Chci dosáhnout seberealizace“, tak to je také pozitivní aspekt. Dále tam patří základní věci jako: „Chci jít do práce, chci navštívit svoje přátele, chci jít nakupovat, atd.“. Dokud přebýváte v těle, tento aspekt ega zůstává, protože tato síla, anebo chcete-li energie, vás udržuje aktivní a funkční.

Ale temné ego, které říká ‚já jsem‘, to velké Já, je překážkou nejen v kundaliní-józe, ale na jakékoliv duchovní cestě. Pokud jste natolik připoutaní, že říkáte „to dělám já“ nebo „to mám pod kontrolou“, a neuznáváte, že jste jednoduše nástrojem nějaké vyšší síly nebo energie, která skrze vás pracuje, pak tato část ega blokuje váš duchovní růst.

Mnohokrát v životě, když se všechno daří, když děláte něco významného a jste úspěšní, velice rychle zapomínáte na Boha. Říkáte: „To se mi povedlo, jsem úspěšný.“ Tento aspekt ega je pak velmi silný. Ale pokud se vám nedaří a jste neúspěšní, když máte pocit, že věci nemáte absolutně pod kontrolou, a vidíte, že ego selhává, tak máte tendenci v tomto pocitu setrvat a vinit ostatní nebo dokonce i Boha za to, že vám ničí život. Ego pak spíše dominuje, než ustupuje, a energie Kundaliní nemůže volně pracovat.

Jako součást duchovního růstu byste si měli uvědomovat, co děláte ve vnějším světě a nenechat ego, aby se stalo omezující silou ve vašem vývoji. Je to těžké, protože po celé roky nebo životy jste mysli dovolovali, aby si dělala, co chce. Začíná to v dětství, kdy dítě chce nařizovat své potřeby rodičům. Je to velmi přirozená a běžná lidská tendence, ale postupem času musíte nechat tuto tendenci splynout s boží vůlí. Kundaliní vám pomůže rozpustit tuto úroveň ega v duši. To je celý proces.

Podle indických posvátných písem je mysl pouze jeden aspekt našeho myšlení. Ostatní aspekty jsou ego and intelekt. Intelekt ne v akademickém slova smyslu, ale v schopnosti rozlišovat, co je dobré a špatné. Inteligentní osoba vám obojí popíše odděleně bez jakýchkoliv stínů šedi. Jsou to všechno funkce mysli – ego, mysl a intelekt – a všechny musí být propojeny a vzaty zpět do duše. Tomu se říká lája neboli sloučení zpět.

Časem, jak Kundaliní postupuje hlouběji, mysl, intelekt a ego splývají zpátky se Zdrojem, čímž je duše. Jediná překážka mezi vámi a Bohem, mezi individuální a Svrchovanou duší, je mysl, ego a intelekt. Pokud se propojí zpátky s duší, budete mít přímo před sebou křišťálově čistý obraz Pána.

Přeložil Ondřej Bartoš

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto