Šrí Hanumán ČalísaŠrí Hanumán je uctíván po celé Indii, v Nepálu, Thajsku, Indonésii a mnoha dalších asijských zemích, buď samotný nebo společně s Pánem Rámou. Každý chrám Rámy má svou sochu nebo obraz Hanumána.

Hanumán je avatárem Pána Šivy. Jeho otec je bůh větru a matka Andžani Déví. Je také nazýván Pavanasuta, Marutsuta, Mahávíra, Badžrangabali a Pavankumár.

Hanumán je živoucí ztělesnění moci Rámova jména. Je ideálem nesobeckého služebníka, opravdového karmajogína. Slouží Pánu Rámovi s čistou láskou a oddaností, bez očekávání jakékoli odměny. Zasvětil život službě Pánu Rámovi. Je pokorný, moudrý a statečný. Jeho bytí provázejí skutky, které nedokázal nikdo jiný: překročil oceán pouhým opakováním Rámova jména, spálil hlavní město Rávany, krále démonů, přinesl rostlinu sadžívanu, aby zachránil život Lakšmany, atd.

Jeho narozeniny připadají na úplněk měsíce Čajtrá v indickém lunární kalendáři (březen — duben). V tento den je Pán Hanumán uctíván, drží se půst a předčítá se Šrí Hanumán Čalísa. Také se opakuje Rámovo jméno, což Hanumána nejvíce potěší.

Šrí Hanumán osvobodil Šaniho, vládce planety Saturn, ze sevření démona Rávany. Šani mu na oplátku přislíbil, že kdokoliv se bude modlit k Hanumánovi, bude osvobozen od bolestivých a negativních vlivů této planety.

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto