Zklidnění mysliSnažit se zadržet mysl je jako uchopit vítr – je to velice složitý úkol. Všichni víme, že mysl je aspekt energie, který je extrémně nestabilní, silný a nepoddajný. Proto jogíni doporučují, abychom se za ní nehonili. Když dítě začne utíkat a matka se za ním rozběhne, dítě uteče ještě dál. Ale když matka zůstane, kde je, dítě bude pobíhat okolo a vrátí se k ní. Ačkoliv je mysl silná, není nemožné nad ní zvítězit. S duchovní praxí a trpělivostí je určitě možné dosáhnout úplné kontroly nad myslí.

Odpoutání se a duchovní praxe

V Bhagavad-gitě pán Krišna říká, že mysl je možné zklidnit skrze stálou duchovní praxi a odpoutání se. Člověk je odpoutaný, když není připoutaný k věcem na světské úrovni vědomí. I když se materiální věci můžou jevit velice krásné a atraktivní, musíte se podívat za ně. Vidět kořeny, pochopit jak jsou tyto věci omezené a jít k samotnému zdroji tvoření. Patandžali-muni ve svých jóga-sůtrách říká, že zklidnit mysl je možné skrze duchovní praxi, pravidelné studium a nepřetržitou kultivaci odpoutávání se.

Pravidelnost v životě

Jogíni říkají, že nejdřív byste měli vést velmi pravidelný život. Když budou každodenní aktivity pravidelné, mysl se zklidní. Doporučuje se, abyste měli pevný časový rozvrh, který budete každý den dodržovat, jak nejvíce to bude možné. S touto praxí dosáhnete bodu, kdy nebudete muset myslet na to, co je zapotřebí udělat. Cokoliv bude po nějaké době zapotřebí udělat, automaticky se vynoří ve vaší mysli.

Již nyní děláme určité věci pravidelně, protože je nemůžeme přestat dělat. Chodíme do práce v určitou dobu a na určité místo. Pokud je vaše stravování, spánek a odpočinek taky pravidelné, má to blahodárný účinek na tělo a to pak celkově ovlivňuje mysl a duchovní život. Jogíni říkají, že každodenní pravidelná duchovní praxe je zásadní, abyste dosáhli prospěchu v jemnohmotném světě.

Sádhana

Jakoukoliv praxi si osvojíte, dělejte jí pravidelně, každý den ve stejný čas na stejném místě a seďte ve stejné pozici. Snažte se, aby tuto rutinu nic nenarušovalo. Vaše duchovní praxe by měla být stejně nepřetržitá, jako je proud vylévaného oleje. I když je vaše praktikování krátké, mělo by být bez přestávek. Například pětiminutová denní meditace je mnohem prospěšnější, než jeden den meditovat hodinu, druhý den deset minut a třetí vůbec nemeditovat. Kolísání nemá z dlouhodobého hlediska ten samý výsledek, jako každodenní dokonce i pětiminutová meditace. Pokud se musíte prokopat k vodě nebo ropě a během několika dnů vykopete několik metrů a pak pár měsíců přestanete, budete začínat zase od nuly. Cíl, kterého chcete dosáhnout, se odsune na neurčito. Když každý den pravidelně vykopete pár centimetrů, dosáhnete cíle daleko rychleji.

Pravidelné praktikování vytváří stálou a vyváženou mysl. Proto jogíni říkají, že se při meditaci nemá měnit čas, místo a pozice, a že se má používat stejná asána (kobereček nebo polštář) a stejná technika. Pokud používáte mantru, opakujte stejnou. Pokud se vztahujete k nějaké božské formě, držte se jí. Jedna cesta. Jeden učitel. To jsou základní vodítka a klíč k úspěchu.

Když to budete dělat trvale, mysl dostanete určitě pod kontrolu, ať je jakkoliv silná a tvrdošíjná. Tato kontrola se neprojeví jen v duchovní praxi, ale rozšíří se i do vašeho života.

Pozoruj a přemítej

Dalším nástrojem, který nám jogíni dali, abychom zvítězili nad myslí je pozorování své mysli, sledování, co dělá. Nepřetržitě jí pozorujte. Pozorujte všechno, co dělá a co skrze ní prochází. Jogíni doporučují, abychom na konci dne, když se připravujete ke spánku, mysleli na všechno, co se během dne stalo, na všechny myšlenky, které se objevily, na všechny věci, které jste udělali. Projděte celým dnem. Možná, že si nevzpomenete na každou maličkost, která se během dne stala, ale přemítejte do hloubky o významných událostech, které vás napadají. Potom „mluvte“ k mysli. Za všechny pozitivní, ušlechtilé a ryzí myšlenky, které jste během dne měli, mysl pochvalte a pohlaďte. Zvýšíte si tak svou energii. Za činy nebo myšlenky, které vás vzdalují konečnému cíli duchovní realizace, řekněte své mysli: „To nebylo dobré. Přestaň s tím.“

To je jednoduchá, ale velmi silná technika, pokud se provádí pravidelně. Pozitivní samskáry (návyky vytvořené jako následek minulé karmy), které leží hluboko ve vás, jsou nakonec vyneseny na povrch. Všechno negativní se zklidní a nakonec potlačí a rozpustí. Mysl má čím dál více pozitivní myšlenky, s nimiž můžete konat pouze pozitivní skutky.

Buď pozitivní

Mnoho lidí, zejména na počátku své meditační praxe, zažívá v mysli vážnou „bouři“, která se snaží vynést vše na povrch. Nebojte se vytrvat a buďte pozitivní. Takovéto úsilí může odstranit negativitu a úplně jí potlačit. Je pravděpodobné, že mysl se bude zpočátku velmi bránit. Může se stát, že vás zcela vzdálí cíli, ale vy musíte být pevní a vést jí tak, jak chcete vy.

Pokud je dítě pod vlivem nějaké špatné společnosti, je složité ho změnit, dokud je pod tímto vlivem. Prvním krokem je vzít dítě z této negativní situace. S myšlenkami a představami těch, kteří jej skutečně milují a starají se o něho, dítě nakonec spatří čistý obraz a projde transformací. Mysl je v podobné situaci. Celé roky a dokonce i životy jsme jí nechali toulat. Během té doby nahromadila mnoho pozitivních i negativních myšlenek. Negativní je to, s čím musíme něco dělat, ale není to proces ze dne na den. Pokud přijdete večer domů a řeknete: „Od zítra budu pouze pozitivní, nic negativního se do mé mysli nedostane“, tak se to nestane. Je to pomalý a pozvolný proces.

První krok je pozvolně odstranit negativní myšlenky, a pak vyzdvihnout ty pozitivní. Jakmile převládají pozitivní myšlenky, můžete nesměřovat mysl a její energii k nejvyššímu cíli. Když tohoto bodu dosáhnete, nic negativního nemůže přijít, i když jsou okolo vás energie, které se snaží mysl negativně ovlivnit.

Srdce

Jakákoliv duchovní entita, která přitahuje vaše srdce, ať už je podobou božské energie nebo je to něco neosobního, nepřetržitě se k této formě nebo symbolu vztahujte. Tato praxe vám také pomůže zklidnit mysl.

Kéž vás nekonečná energie podnítí k pravidelné duchovní praxi, dá vám pocit svobody od světské svázanosti a přivede vás ke konečnému cíli.

Tuto promluvu Šrí Ánandí Má poskytla během veřejného programu v Connecticutu. Přeložil Ondřej Bartoš

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto