Jak dohledat správný český pravopis indických termínů a jmenLeckdo netuší, že překládáme-li text psaný v nějakém západním jazyce, vyskytnou-li se v něm termíny/místní názvy/osobní jména asijského původu, nemůžeme je v českém překladu nechat ve stejné podobě. (Stejnětak, jako Chechen bude česky Čečen a Shostakovich je Šostakovič!) Celkem snadno lze pochopit, že v anglickém textu „ch“ znamená „č“, „j“ znamená „dž“, „sh“ znamená „š“. Mnoho dalších věcí je už těžší odvodit („kh“ znamená „ch“ v arabských jménech, nikoli však indických či např. thajských…) Lze se je však naučit. V případě indických jmen a výrazů (a podobně i arabských) však ani člověk daného jazyka poněkud znalý, nemůže odvodit z anglického (německého, francouzského…) psaní jednu věc, pro správný český pravopis naprosto zásadní: Délku samohlásek. Musí prostě dané slovo (jméno) znát, aby věděl, že Gandhi je Gándhí či Khan je „Chán“, Pátan je s „á“ oproti Patně s „a“. Proto u slov indického původu musí provést revizi odborník, tedy indolog, u slov arabského původu arabista.

Jsa indologem, párkrát jsem již takovouto odbornou revizi pro nakladatelství prováděl, mohu potvrdit, že zatímco některá běžná slova indolog na první pohled opraví, různá místní jména malých míst, příjmení z rozličných indických jazyků, apod, už musí i indolog sám složitě dohledávat (zvláště chce-li být poctivý a dostát pravopisu dle příslušného jazyka, nikoli jen hindštiny…) Jelikož takovýto odborník se musí svou prací živit, stojí pisatel článku do novin či blogu, překladatel knihy či redaktor nakladatelství respektive rozhlasové stanice (český pravopis je vodítkem správné výslovnosti) volit mezi – převládajícím – ignorantským přístupem (jména a slova ponechá ve svém textu zkomolená) a poctivým přístupem (konzultací s odborníkem), který jej buď bude něco stát, nebo bude zneužívat odborníkův čas a vzdělání žádaje konzultace zdarma (zatímco nebohému odborníkovi stěží přijde topenář zkontrolovat kotel zadarmo – hádejte přitom, koho získání příslušné kvalifikace stálo více úsilí a let studia, peněz za odbornou literaturu atd!)

Z tohoto důvodu chci zde poskytnout těm, jimž správná kultura češtiny není lhostejná (nepíšou tedy Chechensko :), jakož i těm, kterým záleží na tom například umět indické výrazy z oboru svého zájmu pořádně vyslovit, návod, jak mohou zcela bez znalosti příslušných indických písem zjistit z anglické podoby jména či slova, jak se toto bude správně psát česky. Ze začátku to může vypadat složitě, ale složité to zdaleka není, jen je to namáhavé.

Indové sami při převodu svých jmen do latinky nepoužívají nic jiného než anglický způsob psaní, který je velmi přibližný. Proto obvykle ve všech západních jazycích naleznete indická jména psaná tímto anglickým pravopisem a pro něj je určen můj návod.

NÁVOD, JAK URČIT SPRÁVNÝ ČESKÝ PRAVOPIS INDICKÝCH SLOV A JMEN

Musíte zjistit, v jaké z možných alternativ, jež anglická podoba může reprezentovat, se dané slov opravdu vyskytuje. To učiníš samozřejmě vyhledáním všech variant na internetu – uvidíš, která varianta se najde. Jelikož neumíš psát indickým písmem, použiješ k tomu účelu šikovný on-line transliterátor (který mimochodem umí krom indických jazyků i thajštinu a khmerštinu). Aby transliterátor vydal všechny možné varianty, jak slovo zjednodušené do anglické podoby mohlo vypadat v původním jazyce, musíš zdrojové anglicky psané slovo/jméno upravit dle tohoto návodu….

1) Slovo/jméno nejprve uprav takto:

-zruš velká písmena (nahraď je malými)

-veškerá „w“ změň na „v“

-veškerá „q“ změň na „qh“

-veškerá „z“ změň na „x“

2) slovo/jméno rozepiš do všech možných kombinací následujících variant:

(lomítko vždy značí varianty, slovo tedy vypiš jednou s tím, podruhé s tím…)

– „ch“ rozepiš c/ch (pokud se vyskytuje „cch“, nech je pouze takto, nerozepisuj)

-všechna „a,i,u“ nakombinuješ ve variantách a/A, i/I, u/U

– Všechna „t,d, sh“ nakombinuješ ve variantách t/T,d/D,z/S

– „s“ rozepiš s/z/S

– každou souhlásku nenásledovanou samohláskou napiš i s variantou „a“ po té souhlásce

(např Prem napiš „prema“)

– každé „n“ před „t“ či „d“ a „n“ mezi dvěma samohláskami nebo na konci slova rozepiš „N/n“

– každé „n“ a „m“ nenásledované samohláskou zkusíš též zaměnit za M

– každé „ri“ a „ru“ zkusíš také zaměnit za „R“

– jn, gy, gn, dn zkusíš také zaměnit za „jJ“

Následující udělej jen v případě, že může jít o slova v severoindických jazycích (netřeba činit, je-li to určitě slovo v sanskrtu nebo jihoindických – od Karnátaky a Ándhrapradéše počínaje dále na jih

– každé „r“ nestojící na začátku slova zkus také ve variantě „Dhh“

– „rh“ zkus také jako „rhh“ (netřeba, je-li to určitě ze sanskrtu či jižní Indie)

– „kh“ zkus také jako „khh“

(Viz příklady rozepsaných variant na konci tohoto textu)

3) Klikneš na

http://www.virtualvinodh.com/aksharamukha

pro horní pole zvol „Harvard-Kyoto“

pro dolní pole zvol „Devanagari“

(to dá hindské/nepáslké/maráthské písmo; pokud odhaduješ, že je slovo z jiného indického jazyka, zvol jako výstup pochopitelně rovnou ten)

4) Každou z vyprodukovaných variant slova v indickém písmu pak jednu po druhé zkus samostatně „vygooglit“.

Varianty, pro které nenajdeš žádný výsledek, vyluč.

Najdeš-li výsledek pro jednu variantu, nekonči tím a hledej i ostatní varianty – může se totiž stát, že najdeš více než jednu jako existující slova/jména (pak nutno postupovat dle bodu 6)

5) Variantu nalezenou googlem jako existující si převeď z použitého vstupního přepisu do latinky (dle bodu 2) do správného přepisu českého, a to podle následujícího klíče:

A=á

I= í

U=ú

e=é

o=ó

R=r

Mb=mb

Mp=mp

Mv=mv

M před „k,g,c,j,n,t,d,T,D,s,z,S,h,y“

c=č

ch=čh

j=dž

jj=ddž (moje doporučení; český standard zatím „dždž“ 🙂

J=ň

T =t

D =d

N=n

y=j

z=š

S=š

khh=ch

qh=k

x=z

rhh=rh

rh=r

Kde se jedná o vlastní jména, vrátíš na začátku samozřejmě velké písmeno 🙂

(Poznámka: Pokud snad znáš standardní odbornou mezinárodní transliteraci indických písem, ten transliterátor ti to převede z dévanágarí do ní, zadáš-li místo „To: Harvard-Kyoto“ volbu „To: ISO“)

6) Řešení problémů:

a) Najdeš-li výskyt více než jedné varianty daného slova:

Budeš se muset obrátit na odborníka čili indologa (například mne anebo Orientální ústav Akademie věd ČR) se zadáním odborné konzultace. Než tak učiníš, ulož od každé nalezené varianty pár ukázek jejího výskytu s okolním kontextem (dvě věty před a dvě věty po) a adresou www-stránky, kde to bylo nalezeno. Hlavně ale uveď kontext, v jakém se vyskytuje slovo v tvém textu („jméno muže“, „jméno vesnice“, termín pro XY… apod). S všemi těmito informacemi teprve zašli daná slova indologovi k rozhodnutí, která varianta, je pro tvůj text platná

b) Nenajdeš-li výskyt ani žádné z variant:

Nejprve ověř, zda skutečně všechny výše uvedené kombinace byly vyzkoušeny.

Je-li tomu tak, ještě zkus vygooglit anglickou podobu slova. Najdeš-li ji například na anglicky psané verzi Wikipedie, bude tam uvedeno i psaní v hindštině (resp. jiném ind. jazyce). To si pak převeď pomocí Aksharamukha výše popasným způsobem do latinky ve stylu Harvard-Kyoto a z ní do češtiny dle bodu 5.

Nelze-li nikde anglickou podobu nalézt zároveň s přepisem do hindštiny, buď se uchyl ke kompromisu, tedy piš to se všemi samohláskami krátkými, kromě e,o, jež jsou vždy é,ó, nebo seznam nenalezených jmen pošli opět ke konzultaci indologovi (s poznámkou „nenalezeno na internetu“ – abych se s nimi sám znovu negooglil :). Pravděpodobně řadu z nich bude znát a stanoví přesný přepis.

Pokud můžeš kontaktovat autora zdrojového textu, požádej, ať ti sporná slova napíše ve své mateřštině – a pak proveď jen bod 5. .

Rozhodnutí, jak slova skloňovat, apod, konzultuj s Ústavem pro Jazyk Český – jazyková poradna, pokud je nenajdeš v pravidlech českého pravopisu (dále PČP), uvádějících i skloňování (na webu ÚJČ je online verze PČP). Jejich doporučení, zní-li váhavě, jakož i případné odlišnosti přepisu získaného dle výše popsaného postupu a pravopisu slova v PČP může být vhodné ještě prokonzultovat s nějakým indologem (např. mnou či pracovníky indologického oddělení Orientálního Ústavu AVČR)

Vyhnout se celému výše popsanému procesu samozřejmě můžeš svěřením celé záležitosti nám indologům, ale proč jim platit za mechanickou část práce, ne? (V případě svěření celého procesu indologovi je i tehdy úplně nejideálnějším řešením, můžeš-li od autora získat pravopis v jeho mateřštině: Indolog pak spíše najde na tvé zadání čas a bude stát méně, případně, jde-li o jednu drobnost, třeba nebude stát nic než poděkování 🙂

Bohužel, řada indických jmen (zvláště místních, i některých osobních) se píše v angličtině ne zcela regulérně, takže ani výše uvedený postup vám nepomůže najít všechna.

Následují tři příklady vzniklých variant, jež všechny musíš zkusit googlem ověřit, zda (ne)existují. Doporučuji si u každého zakrýt druhou a následující řádky a nejdřív zkusit rozepsat všechny varianty dle výše uvedených pravidel samostatně – čímž si otestuješ jejich správné osvojení

1.

anglický originál: Jani

rozepiš: jani, jAni, janI, jAnI,jaNi, jANi, jaNI, jANI

googli všechny varianty jednu po druhé (pokud to může být relevantní, tak i v gudžarátí, nejen dévanágarí)

2. anglický originál: Krishna

rozepiš: krizna,kriznA,krizana, krizanA,krIzna,krIznA,krIzana,krIzanA,kriSNa,kriSNA,krISNA,kRzna,kRznA,kRSNa,kRSNA

(zde by googl měl potvrdit poslední dvě varianty, jako existující; dle kontextu se pak určí zda správná volba pro češtinu je Kršna – bůh, Krišna – mužské jméno či Krišná – řeka 🙂

3.

orig: Chandr

rozepiš: caMdra, cAMdra, candra, cAndra, canadra, cAnadra,caNadra,cANadra, caMdara, cAMdara

(zde nalezneš caMdra i candra, ale ač se jedná o dvě varianty, nemusíš se mnou konzultovat, jelikož výsledný přepis obou je v češtině identický: čandra)

 Jakub Čejka

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto