Satsang: Cesta dušeOtázka: Je možné, že se duše při reinkarnaci vrátí do nižší formy života?

Šrí Ánandí Má: Ve většině případů platí, pokud již duše dosáhla inkarnace do lidského těla, bude se znovu a znovu inkarnovat do této podoby, dokud nedosáhne stavu realizace Boha, ve kterém je osvobozena z cyklu života a smrti. Duše může také čekat, dokud se celý proces stvoření neukončí. Je to něco podobného jako tsunami, při které se veškeré vědomí vrátí zpátky, celý proces stvoření se rozpustí a všechny duše znovu splynou s Bohem.

Celý článek

Poselství a požehnání Šrí Ánandí Má u příležitosti svátku světel Diválí 2011Poselství a požehnání Šrí Ánandí Má u příležitosti svých narozenin, 2011Jednoduché a uspokojivé recepty pro půstV období Navrátrí je dobré naplánovat si jídlo na anuštánu. Jezení lehkých a lehce stravitelných potravin kdykoliv během intenzivní praxe pomáhá udržovat v rovnováze jemnou energii. V tomto smyslu uvádíme několik receptů na postní jídla, která jsou doporučena Má jako podpora úspěšné anuštány. Vhodné je připravit buďto tři postní jídla denně nebo každý den sníst jedno normální jídlo a dvě postní. Vyberte si, co pro vás bude fungovat. Recepty na tato jídla se nazývají “postní”, nicméně jsou jednoduchá, uspokojivá a velmi chutná!

Celý článek

Jemné učení Ánanda Rámájany (část první)Artha na dharma na káma ruči

Gati na čahaun nirabána,

Džanama džanama rati Ráma pada

Jaha baradánu na ána

Přemilí, velevážení rodiče, všichni mí žáci, tak drazí mému srdci a duši,

v tento den se nesčetněkrát hluboce skláním před Pánem Rámou, Gurudžím a před rodiči. Klaním se i Pánu Rámovi a Sítě, kteří sídlí ve vašich srdcích.

Rámájaně Tulsídás velmi krásně vykresluje charakter Bharaty, bratra Pána Rámy. Bharata žádá Pána Rámu: „Nechci žádný ze čtyř plodů života, materiální blahobyt ani jakýkoliv podíl na úspěchu. Neočekávám dobrou dharmu ani nehledám cestu k osvobození. Jedině žádám, abych každý život mohl dosáhnout neochvějné a stálé oddanosti k Tvým chodidlům.“

Celý článek

Pět kroků k duchovnostiMoji drazí rodiče, kteří jste hodni obrovské úcty, a milí bratři a sestry.

Dnes při příležitosti mých narozenin se klaním milionkrát svým rodičům, díky jejichž milosti jsem získala toto tělo a také potkala Gurudžího, a samozřejmě posílám miliardy poklon Gurudžímu, skrze jehož milost jsem dnes tady a pokračuji dále.

Jsme tady, abychom oslavili jak Dašeru, tak mé narozeniny. V ášramu v Nikoře v Indii oslavují také ohňovou ceremonií k Božské Matce. Je potěšitelné a radostné, že se děje něco duchovního, aby se všichni mohli zapojit.

Celý článek

Poselství a požehnání Šrí Ánandí Má u příležitosti Guru Purnimy 2011Vzkaz od Má a BapudžíhoDrazí,

Doufáme, že se vám daří dobře. Guru Purnima je za dveřmi. Doufáme, že se žáci připojí k víkendovému ústranní, které se plánuje v Antiochu a Connecticutu. Naléhavě vás žádáme, abyste se zúčastnili alespoň skupinové půdži a meditace, která se uskuteční v neděli 17. července (v Praze ve čtvrtek 14. 7.). Nepromeškejte tuto příležitost. Poprvé na Guru Purnimu se žáky nebudeme, pravda se ale nachází v guru-tatvě a zejména Gurudží na těchto jemných úrovních pracoval.

Celý článek

Víra a láska je vše, co můžeme dátPromluva Šrí Ánandí Má z roku 1995 u příležitosti oslav Guru Purnimy, první velké akce pořádané v USA od Gurudžího Mahasamádhí v roce 1994.

Drazí Bratři a Sestry,

V posvátných knihách Pán Šiva říká, že se klaní před vírou žáka v Gurua. Když má žák veškerou víru, obdrží veškeré plody. Dokonce i dřevo, hlína a kámen ponesou ovoce.

Toto je první Guru Purnima od Gurudžího Mahasamádhí, kdy jsme společně. Jelikož jsme ho ztratili fyzicky, bolest z odloučení navždy přetrvá. Každý jsme tuto bolest do určité míry zažili a budeme jí cítit i nadále. Jediné, co nám zbývá, je mít úplnou víru a oddanost.

Celý článek

Zkušenost Šrí Ánandí Má s Dhjánjógidžího MahásamádhíNa své životní cestě všichni zažíváme na jedné straně příliv a odliv radosti a štěstí a na druhé smutku a bolesti. Na vrcholku přílivové vlny se člověk cítí jako šampion a na dně odlivu má pocit, že je v nekonečné černé díře, ze které není úniku.

Ten den, co jsem potkala Gurudžího, a roky, které následovaly, byly jako vrcholky Himálaje nekonečné blaženosti, klidu, radosti, štěstí, krásy, lásky, soucitu a světla – období, které otevřelo srdce a mysl. Pobývat s Gurudžím – co více si člověk mohl přát? Co mohlo v životě ještě scházet?

V roce 1980, poté, co jsme ho odvezli do Indie a já jsem se od něj musela poprvé po několika letech odloučit, jsem začala pociťovat sestup lidským emotivním způsobem, který člověka vzdaluje od vrcholků. Věděla jsem ale, že napříč této fyzické odloučenosti a mé připoutanosti, se vše dělo za účelem naplnění nejdůležitějšího principu Jeho života – blaha lidstva. Musela jsem se obětovat a šířit Jeho učení a lásku tak, jak si přál.

Celý článek
© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto