Sant DžňánadévSant Džňánadév je film z roku 1940 o životě Džňánadéva (Džňánešvára), který žil v letech 1275-1296 a který byl významným indickým světcem, básníkem, filozofem a jóginem tradice náthů.

Celý článek

Svatební ceremonie během první návštěvy Šrí Ánandí Má v ČecháchDuchovní pouť k jezeru Manasarovar a hoře KailásV červenci 2010, Šrí Ánandí Má se společně se svým manželem a žáky vydali do Tibetu na duchovní pouť k posvátné hoře Kailás. Jejich cílem bylo horu obejít. Skupina dorazila do kempu u jezera Mansarovar, ale během několika dní se počasí natolik zhoršilo, že nebylo možné pouť dokončit. Jeden z žáků Šrí Ánandí Má se jí pak s otevřeným srdcem zeptal, jestli by se sama mohla stát horou Kailás, aby jí mohl obejít, a tak naplnit cíl své cesty. Šrí Ánandí Má souhlasila a vstoupila do bháv-samádhí, v němž s posvátnou horou splynula.

Celý článek

Navrátrí: Oslava BožskéhoV Indii je devět dní podzimního Navrátrí naplněno oslavami, jež připomínají vítězství Šakti nad negativními vlivy. Na duchovní úrovni je cílem každé duše dosáhnout postupně stavu Šivy, prostřednictvím sádhany, duchovní praxe.

Období devíti dní je rozděleno do tří částí. Každé tři dny jsou zasvěceny uctívání Božské Matky ve formě Mahá Kálí, Mahá Lakšmí a Mahá Sarasvatí. Během prvních tří dní vzýváme Mahá Kálí, aby zničila naše negativní sklony a naše srdce tak mohla být očištěna.

Celý článek

Svámí Vivékánanda a šaktipáta od Šrí RámakrišnyA jako poznáme chuť mořské vody jen z jediné kapky, tak se obeznámíme s Rámakršnovým způsobem výchovy, budeme-li se obírat jen Vivékánandou. Neboť Vivékánanda byl ze všech Rámakršnových žáků nejrázovitější. A kromě toho je dobře znám jak v Evropě, tak i v Americe.

Už od dětství vynikal Vivékánanda skvělým nadáním, neohrožeností a přizpůsobivostí. Narodil se v kastě kšatrijů a dostalo se mu náboženské výchovy.

Celý článek

Popis Nepopsatelného – vyprávění Šrí Rámakrišny o vzestupu kundaliní sedmi čakrami a o nalezení BohaČtenář se mne snad zeptá: „Co měl na mysli Rámakršna, když mluvil o ‚vidění Boha‘? Co vlastně znamená stav vytržení? Jakým vývojem musí projít ten, kdo chce dosíci tohoto nadsmyslného stavu?“

Když jsem sbíral různé pověsti o Rámakršnovi, bylo mi den ze dne zřejmější, že bude třeba se blíže poučit o povaze duchovni zkušenosti, která Rámakršnovy žáky tolik poutala k Mistrovi. „Jak si lze vysvětlit, že tito silní a mladí lidé nebyli jím nikdy unaveni? Proč lpěli na něm s takovou oddaností? Jaké zázraky jim ukazoval? Proč se odvrátili od všech svodů tohoto světa? Či jim Rámakršna snad nabídl kouzlo neskonale větší a hlubší?“

Celý článek

Ánandí Má a probuzení kundaliníÁnandí Má poprvé potkala svého Gurua, Dhjánjógí Madhusadandáse, když jí bylo čtrnáct let. Toto setkání se odehrálo za zcela neobvyklých okolností. Právě probíhal poslední desátý den slavností Navrátrí, při kterých se oslavuje Božská Matka, a jeden kněží, který byl rodinný známý, požádal Ánandí Má, aby opakovala nějaké mantry k Bohyni. Ánandí Má ve chvíli, kdy vyslovila první slova, vstoupila do tak hluboké meditace, že ji nikdo nemohl probudit. V jednu chvíli se její hlava náhle ocitla blízko jámy, kde šlehal rituální oheň, ale jí to nespálilo. Její otec, zděšen a znepokojen, spěchal k Dhjánjógímu v naději, že mu tento světec poradí, jak vrátit dívku ke smyslům. Dhjánjógí mu řekl: „To je ta, na kterou čekám!“ a jemně ji přivedl zpět do bdělého vědomí.

Celý článek

Učení Vadžra Pandžar – Štít z bleskuByl jsem inspirován, abych předal tyto Vadžra Pandžar techniky, protože když jsem poprvé přišel do této země, jeden z mých žáků v New Yorku mi řekl, že existuje předpověď velkého zemětřesení a že se Kalifornie ponoří do oceánu. Je pravdou, že někteří lidé byli vyděšeni a chystali se z Kalifornie odstěhovat. Svému žákovi v New Yorku jsem řekl: „Přišel jsem, abych tam lidem pomohl, a jestli se Kalifornie ponoří do oceánu, potom s ní půjdu i já. To je místo, kde se nacházejí moji žáci, a půjdeme tak do Nebe společně.“

Pán Buddha řekl, že dokud nebude každá žijící bytost osvobozena, nebude svobodný ani on. Jogíni neustále přemýšlejí, jak by mohli pomoci jiným lidem. Světec Tulsídás řekl: „Svatí, řeky, hory a země tu jsou pro blaho jiných lidí. Nemají pro sebe co získat. Jsou tu, aby prospívali druhým.“

Celý článek

Hanumán Džajantí„Museli jste jistě slyšet, jakou má víra neuvěřitelnou moc. V puránách se říká, že Ráma, který byl samotným Bohem, vtělením absolutní brahmy, musel postavit most, aby se dostal přes moře do Ceylonu. Ale Hanumán, s pouhou vírou v Rámovo jméno, jedním skokem moře přeskočil a žádný most nepotřeboval.“ – Šrí Rámakrišna

Šrí Dhjánjógídží uctíval Hanumána, posla Pána Rámy. Mnoho žáků mělo zkušenost, že Dhjánjógídží je Hanumánem. Učil nás, jaký má Hanumán význam. Řekl: „Když se skamarádíte s osobní sekretářkou někoho důležitého, je pak jednoduché se s ním setkat. Podobně je snazší dostat se k Pánu Rámovi skrze Pána Hanumána. Když si získáte Hanumánovo srdce, bez pochyb vás k němu zavede.“

Celý článek

Rámovo Srdce – Esence Rámovy PravdyNásledující rozhovor mezi Parvátí a Šrí Mahadévou, Pánem Šivou, o vlastnostech Pána Rámy, pochází z posvátného písma Adhjátma-rámájana. Přinášíme ho u příležitosti oslav Rám Navámí, Rámových narozenin, které letos připadají na 31. března.

Celý článek

O celibátuNásledující článek a informace přinášíme na základě otázek, které nám v minulých letech několik žáků položilo. Myslete prosím na to, že tato praxe není povinná. Provádějte jí, jen když si to vaše srdce bude žádat a souhlasit, a pokud vaše životní situace bude příznivá. Nenuťte se do toho a neubližte svým vztahům. Nejlepší možností je modlitba a sankalpa k Bohu a Guruovi, aby ve vašem duchovním životě navodili vhodnou a příznivou situaci. Buďte trpěliví.

Celý článek

Jarní duchovní obnovaBřezen a duben nám přinášejí mnoho duchovních dní obnovy a oslav. Nejdříve jsme slavili Holi, velký den indických oslav a také den, kdy Gurudží dosáhl seberealizace. Následující slova jsou z dopisu, který Ma poslala k tomuto speciálnímu dni:

Je tu opět Holi. Je to čas stát se svatým a celistvým. Holi je den, událost v dějinách, která připomíná duchovnímu hledači, aby spálil své ego. Také učí, že jakákoliv duchovní energie a síly, které člověk získá, musí být vždy použity k pozitivním účelům, pro dobro všech. Jestli jsou zneužity, vede to k lidskému pádu.

Celý článek

Odžas – energetický nápojOdžas je sanskrtské slovo, které v překladu znamená sílu či energii. Podle ajurvédy se jedná o základní tělesnou energii, o ‚životní fluidum‘. Ti, kteří ajurvédu praktikují, říkají, že odžas je mízou životní energie každého člověka. Když jí máme dostatek, naše imunita je silná, a když jí máme málo, jsme slabí, unavení a často nemocní.

Následující nápoj energii odžas v těle posiluje.

Celý článek

Dináčarja – ajurvédská praxe pro každodenní životZdraví je jedno z našich největších bohatství. V prastarých textech je řečeno, že ten, kdo žije ajurvédským životním stylem, se může lehce dožít zdravých a šťastných sta let. Jedním z nejlepších způsobů, jak si udržet zdraví a předcházet nemocem je řídit se zásadami dináčarji neboli zdravého denního režimu. Ájurvéda nabízí mnoho způsobů, jak se sladit s přirozeným rytmem těla a podpořit tak čistění, regeneraci a dlouhověkost. Postupné zabudování tohoto režimu do každodenního života pak má trvalý pozitivní vliv na naše zdraví.

Celý článek

Jemné učení Ánanda Rámájany (část první)Artha na dharma na káma ruči

Gati na čahaun nirabána,

Džanama džanama rati Ráma pada

Jaha baradánu na ána

Přemilí, velevážení rodiče, všichni mí žáci, tak drazí mému srdci a duši,

v tento den se nesčetněkrát hluboce skláním před Pánem Rámou, Gurudžím a před rodiči. Klaním se i Pánu Rámovi a Sítě, kteří sídlí ve vašich srdcích.

Rámájaně Tulsídás velmi krásně vykresluje charakter Bharaty, bratra Pána Rámy. Bharata žádá Pána Rámu: „Nechci žádný ze čtyř plodů života, materiální blahobyt ani jakýkoliv podíl na úspěchu. Neočekávám dobrou dharmu ani nehledám cestu k osvobození. Jedině žádám, abych každý život mohl dosáhnout neochvějné a stálé oddanosti k Tvým chodidlům.“

Celý článek

Pět kroků k duchovnostiMoji drazí rodiče, kteří jste hodni obrovské úcty, a milí bratři a sestry.

Dnes při příležitosti mých narozenin se klaním milionkrát svým rodičům, díky jejichž milosti jsem získala toto tělo a také potkala Gurudžího, a samozřejmě posílám miliardy poklon Gurudžímu, skrze jehož milost jsem dnes tady a pokračuji dále.

Jsme tady, abychom oslavili jak Dašeru, tak mé narozeniny. V ášramu v Nikoře v Indii oslavují také ohňovou ceremonií k Božské Matce. Je potěšitelné a radostné, že se děje něco duchovního, aby se všichni mohli zapojit.

Celý článek

Význam GuruaDrazí bratři a sestry,

Po celou dobu, kterou jsem s Gurudžím prožila, jsem ho několikrát slyšela mluvit velikosti a významu Gurua. Znovu a znovu opakoval, že význam Gurua je nekonečný. Když mluvil o svém vlastním, tekly mu dokonce slzy. Všichni jsme zažili velikost svého vlastního Gurua, hlubokou jako oceán. Tuto velikost jsme zažili v minulosti, dnes a budeme ji znovu zažívat v budoucnu.

Podle posvátných písem znamená písmeno „GU“ temnotu, máju a nevědomost, a „RU“ ničitel temnoty, máji a dárce vědění. Guru je tedy ničitel karmy, který nás očišťuje a obdarovává milostí. Svámí Ramdás říkal, že neexistuje větší osobní forma Pána, než je Guru, že neexistuje posvátnější písmo, než jsou slova Gurua a že není vznešenější mantra, než je jméno Gurua. Dokonce ani ta nesposvátněší místa z písem – nebesa a hora Kailás, nemají větší význam, než jsou Guruova chodidla. Guru vždy naslouchá všem vašim modlitbám vysloveným ze srdce a stará se o vaši karmu. Ví všechno včetně vašich myšlenek. Zná váš cíl. Je vám blíž, než vaše mysl a dech, protože sídlí ve vašem srdci. Všechny lidské vztahy jsou nestálé a mohou vás opustit, Guru ale zůstává napořád. Je společníkem na cestě zrození.

Celý článek

Pokyny pro anuštánuČím více se člověk drží následujících doporučení pro anuštánu, tím silnější budou její výsledky. Mnozí z nás ale často nedokáží být tak striktní. Týká se to zejména devátého bodu, který doporučuje, abychom po celou dobu své anuštány neodcházeli ze svého místa. Šrí Ánandí Má a Dilípdží si to uvědomují. Podporují nás, abychom anuštánu i její pokyny prováděli, jak nejlépe to bude možné, Neměli bychom si ale zároveň způsobit komplikace ve svých životech. I když pokyny pro anuštánu nemůžeme přesně následovat, pořád se nám může dostat velkého dobrodinní. Prospěch přináší i malá anuštána, v níž nabízíme plody svého duchovního růstu bohu.

Celý článek

Anuštána: Mocná příležitost pro duchovní pokrokJaký je význam slova anuštána? Při jeho zkoumání zjistíme, že je složeno ze dvou slov, anu a štána. Anu znamená pevný. Štána znamená místo, nebo sídlo – hlavní původní sídlo Pána. Když někdo provádí následující činnosti s pevným přesvědčením, provádí anuštánu. Uvědomte si kvality místa, kde dlí Pán, osvojte si kolik jen můžete z vlastností Pána a zároveň se straňte všech světských činností. Připravte si osamocené místo, na kterém budete moci provádět dobré skutky božské podstaty a budovat vztah své duše s Pánem. Seďte s pevným odhodláním uctívat jakoukoli formu Pána, provádět džapu, číst posvátné spisy apod. To dělejte po dobu, kterou si předem stanovíte.

Celý článek
© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto