Promluva Šrí Ánandí Má o chobotnici a hledání BohaVzkaz od Má a Bapudžího, červen 2012Drazí,

Doufáme, že pohybujete svojí málou a děláte džapu. „Dovolte svým prstům, aby posouvaly kuličky na mále a aby mantra tančila na špičce vašeho jazyka,“ říká jeden velký učitel.

Šrí Má Šarada Déví, manželka světce Rámakrišny, řekla:

„Pomocí mantry je energie přenesena z Gurua na žáka. Pozitivní energie Gurua proudí k žákovi, a negativní energie žáka zároveň směřuje ke Guruovi. Proto když je mantra předaná Guruem, On nebo Ona přijímá negativní karmu žáka. Z tohoto důvodu se může do Guruova těla dostat několik nemocí.“

Celý článek

Hanumán Džajantí„Museli jste jistě slyšet, jakou má víra neuvěřitelnou moc. V puránách se říká, že Ráma, který byl samotným Bohem, vtělením absolutní brahmy, musel postavit most, aby se dostal přes moře do Ceylonu. Ale Hanumán, s pouhou vírou v Rámovo jméno, jedním skokem moře přeskočil a žádný most nepotřeboval.“ – Šrí Rámakrišna

Šrí Dhjánjógídží uctíval Hanumána, posla Pána Rámy. Mnoho žáků mělo zkušenost, že Dhjánjógídží je Hanumánem. Učil nás, jaký má Hanumán význam. Řekl: „Když se skamarádíte s osobní sekretářkou někoho důležitého, je pak jednoduché se s ním setkat. Podobně je snazší dostat se k Pánu Rámovi skrze Pána Hanumána. Když si získáte Hanumánovo srdce, bez pochyb vás k němu zavede.“

Celý článek

Poselství a požehnání Šrí Ánandí Má u příležitosti svých narozenin, 2011Poselství a požehnání Šrí Ánandí Má u příležitosti Guru Purnimy 2011Vzkaz od Má a BapudžíhoDrazí,

Doufáme, že se vám daří dobře. Guru Purnima je za dveřmi. Doufáme, že se žáci připojí k víkendovému ústranní, které se plánuje v Antiochu a Connecticutu. Naléhavě vás žádáme, abyste se zúčastnili alespoň skupinové půdži a meditace, která se uskuteční v neděli 17. července (v Praze ve čtvrtek 14. 7.). Nepromeškejte tuto příležitost. Poprvé na Guru Purnimu se žáky nebudeme, pravda se ale nachází v guru-tatvě a zejména Gurudží na těchto jemných úrovních pracoval.

Celý článek
© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto