CestaP

o několik posledních desetiletí je jóga předmětem zájmu lidí na celém světě. Rádi bychom vám představili formu jógy známou jako kundaliní-mahájóga, prastarou univerzální vědu, zdokonalovanou po tisíciletí. Není to náboženství, ale duchovní praxe, jež přináší prožitek trvalého vnitřního míru a radosti lidem jakékoli víry či náboženské příslušnosti.

Kundaliní-mahájóga je založená na velmi jednoduchém principu: v každé lidské bytosti je zdroj božské energie. Sanskrtský výraz pro tuto energii je Kundaliní. Je-li tento zdroj spící, člověk rozumí vesmíru omezeně a vše vnímá a interpretuje podle své omezené kapacity. Pokud je však Kundaliní aktivní, člověk rychle postupuje na duchovní cestě. Realizuje plný potenciál těla a mysli, dosáhne vnitřního míru, harmonie a integrace a  konečně prožívá vznešenou pravdu o jednotě v rozdílnosti – fakt, že život je jeden a je určován božskou silou, zvanou láska.

Cílem kundaliní-mahájógy je probudit tento zdroj energie, pokud spí, anebo zesílit jeho aktivitu, je-li již probuzen. Aby toho bylo možné dosáhnout, několik mocných jóginů je schopno a ochotno přenést svojí energii na duchovní uchazeče. Tento proces, známý jako Šaktipáta, se podobá zapálení svíce jinou svící, která je již zapálená a žhne. V sanskrtu Šakti znamená sílu nebo energii a pat přenos. Šaktipáta je tedy přenos energie a kundaliní-mahájóga je přímou metodou pro započetí a podporu duchovního rozvoje.

Donedávna se kundaliní-mahajóga předávala z učitele na žáka až po letech náročných příprav. Před padesáti lety byl můj učitel Šrí Dhjánjógí inspirován, aby každému, kdo měl zájem, nabídnul Šaktipátu a pokyny pro meditaci, a tak vynesl tyto mocné praktiky na veřejnost.

V roce 1994 Šrí Dhjánjógí opustil své tělo. Svěřil mi tuto starověkou linii a z jeho milosti a pod jeho vedením pokračuji v jeho odkazu. Během více než třiceti let od doby, kdy jsme s Dhjánjógím přišli poprvé do Ameriky, jsem udělila Šaktipátu tisícům lidí a pokračuji v úsilí o naplnění Šrí Dhjánjógího vize. Často říkával: „Tento příbytek je v plamenech, vezměte si co můžete.“ To byl jeho jedinečný způsob vyjádření, že je na Zemi, aby všem pomohl zpřístupnit tuto božskou energii.

Naše poselství je jednoduché: Přijďte, sedněte si, meditujte, mějte zkušenost a sami pak posuďte.

S Láskou a Požehnáním,

Šrí Ánandí Má

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto