Fyzické a duševní přínosySebeuvědomění je konečným a nejvíce žádoucím stavem, kterého lze dosáhnout, a probuzení Kundaliní k tomuto stavu vede. Avšak i když je Kundaliní probuzena a duchovní rozvoj je výrazně urychlen, není jisté, že k sebeuvědomění dojde již v průběhu tohoto života. Je proto povzbudivé vědět o mnoha konkrétních a věcných přínosech, kterých je dosaženo již brzy v počátečních fázích probuzení Kundaliní a jejího postupu vzhůru.

Probuzení Kundaliní má celkově očistný vliv na tělo a mysl. Například uchazečovo zdraví se výrazně zlepšuje, často se cítí lehce a nabitý energií, mysl se zklidňuje. Nemoci těla i mysli jsou způsobeny nepravidelnostmi ve fungování prány, které mohou být postupně odstraněny, dojde-li k probuzení Kundaliní.

V pokročilejších úrovních vzestupu Kundaliní jsou tyto přínosy výraznější a zahrnují i jemnější úrovně. Žák dosahuje míru a duševní kontroly, stává se tvořivějším, vytváří si hluboké porozumění přírodě a zažívá vnitřní radost. Stává se silnějším jedincem, celistvější osobou a může fungovat velice vyrovnaně i v nepříznivých podmínkách a je schopen vědomě přijímat pránu z vesmíru a směřovat ji k fyzickému a duševnímu dobru. Nakonec se student setkává s celou skutečností, absolutní pravdou, znalostí bytostného Já.

 

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto