Iniciace Šaktipáta, probuzení KundaliníKundaliní může být probuzena dosažením dokonalosti v některých pozicích hatha-jógy, zvaných ásany, některými dechovými cvičeními zaměřenými na kontrolu dechu, zvanými pránájáma, Boží milostí, meditací nebo intenzivní oddaností. Další velmi důležitou technikou je Šaktipáta, přenost energie. Mocný jógin může přenést energii na uchazeče a probudit Kundaliní. Může to být učiněno čtyřmi způsoby: dotykem, pohledem, zvukem nebo myšlenkou. Jógin se může dotknout žáka a přenést energii fyzickým kontaktem nebo na žáka pohlédnout a energie pak vychází z jóginových očí. Může vyřknout slova, která nesou energii, nebo může být energie přenesena ještě jemněji jóginovou myšlenkou nebo vůlí. Proces Šaktipáty může být prováděn jen jóginy, kteří získali absolutní kontrolu nad svou životní silou, zvanou prána.

Když je Kundaliní probuzena, může mít žák mnoho různých prožitků: vidět záblesky světla nebo barev, slyšet vnitřní zvuky zvonících zvonů nebo bzučení včel, spontánní tělesné vibrace nebo pohyby, větší duševní mír, abych jmenoval jen některé. Různí lidé budou mít různé zkušenosti – nelze aplikovat nějaký obecný vzorec, platný pro všechny. Když je jednou Kundaliní probuzena, bude to žákovi zjevné z jeho vlastních prožitků. Když v této fázi student vytrvá v duchovní praxi, jako je meditace, bude Kundaliní stoupat vzhůru od konce páteře, kde dříve ležela spící.

Během své cesty vzhůru podél páteře pronikne postupně všemi čakrami a nakonec dosáhne sahasráry. Když k tomu dojde, žák dosáhne transcendentního vědomí, zvaného samádhi, porozumí své skutečné identitě, a je tudíž osvobozen.

Pro žákovy duchovní snahy má pomoc gurua zásadní hodnotu. Iniciace Šaktipáty vytváří jemnou vazbu mezi učitelem a žákem, jež učiteli umožňuje předávat Kundaliní žáka čerstvé impulsy a odstraňovat překážky, které se mohou objevit.

Z milosti Boží a podle pokynů svého gurua jsem vykonal Šaktipátu na velkém množství lidí v Indii, Spojených státech a na celém světě. Jejich Kundaliní byla probuzena. Dosáhli klidu mysli a dobrého zdraví. Byli přivedeni na duchovní cestu.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto