Kundaliní-mahájóga a světový mírBěhem posledních desetiletí pokračuje rozvoj vědy ohromujícím tempem. Je zároveň radostné a překvapující sledovat tento pokrok. Studnice přírody je nicméně nevyčerpatelná a čím více víme, tím více zůstává k objevování. Je jasné, že nikdo nemůže porozumět přírodě úplně. Jasně cítíme potřebu zvýšit sílu intelektu, schopnosti porozumění a obecně řečeno vybudovat potenciál mysli do takové míry, že se objeví a aktivují nové, dříve neznámé schopnosti.

Je také jasné, že v oblasti fyzického zdraví zůstává mnoho, čeho bychom měli dosáhnout, a že bychom také neměli přehlížet potřebu pevného duševního zdraví. Lidstvo dnes ohrožuje mnoho vážných nemocí a silné tělo a mysl samy o sobě neposkytují dostatečnou ochranu.

Přes své pokroky ve vědě i jinde vidíme kolem sebe stále mnoho strachu, nenávisti, disharmonie, nedůvěry a diskriminace mezi jednotlivci, společenstvími i národy. To vedlo k vyvinutí ničivých zbraní a vážnému nebezpečí války. Míru, po kterém všichni tolik toužíme, jsme ještě nedosáhli. Příčinou těchto potíží je, že všeobecná úroveň vědomí, svědomí a dalších duchovních kvalit nedosahuje úrovní, kterých dosáhla věda. Jsme ve stavu nevyrovnaného rozvoje, nedostatečnosti na straně duchovní. Abychom tedy dosáhli toho, co nám schází – míru, harmonie a bratrství – je nezbytné pochopit, že celý vesmír je stvořen Bohem, že všechen život je jedno a že všichni jsou děti lásky. Toto pochopení je duchovní, nejde o intelektuální porozumění ideálu.

Duchovní realizace a vývoj jsou jediným řešením problémů, které před námi stojí. Kundaliní-mahájóga je cestou duchovního rozvoje a důležitým nástrojem pomoci lidstvu k rozvinutí duchovní úrovně. Je cestou k míru, prosperitě, bratrství a lásce.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto