MédiaAudio

Jógini říkají, že zbožná hudba je nejkratší cestou splynutí s Božstvím. Šrí Ánandí Má nabízí tuto zkušenost prostřednictvím svých nahrávek chvalozpěvů, bhadžanů a manter. Chvalozpěvy jednoduše opakují jména Pána a přivolávají jeho energii. Bhadžany jsou poetické písně o lásce a o touze po bohu. Mantry jsou slova ve starověkém sanskrtu, jazyku duchovní síly. Recitují se pro zdraví a duchovní rovnováhu. Otevřete se zvukům, které vycházejí ze srdce Šrí Ánandí Má. Více…


Video

Šrí Ánandí Má pořádá workshopy, v nichž se věnuje duchovním tématům, jako je otevírání čaker, praxe pránájamy či porozumění smrti. Nyní je možné zakoupit živé nahrávky těchto lekcí na DVD. Sledováním workshopů nezískáte pouze přístup k těmto unikátním esoterickým naukám, získáte také zkušenost daršany, přebývání v přítomnosti žijícího světce. Více…

Knihy

Jako mladý muž, jenž hledal osvícení, dospěl Šrí Dhjánjógí k bodu, kdy zažíval pocit hlubokého zmaru. Když to potřeboval nejvíce, dostalo se mu útěchy od Svámího Vivékánanady, světce, jehož knihu četl.

Šrí Dhjánjógí a Šrí Ánandí Má téměř pokaždé svým žákům doporučují, aby duchovní praxi prováděli, spíše než si o ní četli. Určité knihy mají ale schopnost dostat se do našich srdcí a myslí a povzbudit nás, abychom praktikovali více. Četba o životech světců může pozvednout našeho ducha a některé svazky obsahují nauky, které vzešly přímo z meditace svých autorů.

Nabízíme několik vybraných knih doporučených Šrí Dhjánjógím a Šrí Ánandí Má – knihy, které Šrí Dhjánjógí napsal ve snaze zpřístupnit esenci jógy svým žákům, a jeho životopis This House Is On Fire. Více…

 

 

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto