AudioLéčivé mantry: Posvátne chvalozpěvy

Velcí jogíni zjistili, že určité mantry mají ohromnou schopnost léčit. Na této nahrávce Šrí Ánandí Má a Šrí Dilípdží Pathak zpívají některé z těchto starobylých manter. Říká se, že jejich posloucháním se vyrovnává prána, lidské energetické pole a upevňuje se zdraví těla, mysli a ducha. Šrí Ánandí Má nahrála tyto zpěvy ze soucitu nad tělesným a emočním utrpením, kterým tolik lidí prochází. Tato nahrávka je mimořádný dar. Součásti CD je čtrnáctistránkový booklet s texty manter a jejich vysvětlením.

 

Mantry pro uvolnění strachu: Posvátné chvalozpěvy

Na této nahrávce nabízí Šrí Ánandí Má čtyři autentické chvalozpěvy, o nichž se říká, že rozptylují strach a navozují pokojný duchovní stav. Tím, že se necháte prostoupit těmito posvátnými zvuky, jednoduchým způsobem uvolníte svůj strach a zklidníte emoce.

 

 

Mantry klidu a míru: Posvátne chvalozpěvy

Přáli jste si někdy mít ve svém životě více klidu? Mít schopnost šířit tuto energii kolem vás, aby z ní měli prospěch i lidi, s nimiž se setkáváte? V tradici Kundaliní maha-jógy se říká, že vibrační energie vědomí se projevuje v každé části vesmíru, a že určitá intonace posvátného zvuku v nás i ostatních může vytvořit větší harmonii a klid. Tím, že jednoduše spočinete s pozorností na tyto překrásné zvuky, vyvoláte jejich prospěšný účinek.

Bapudží učí: „Každý člověk je kráčející vesmír. Jakmile každý vesmír dosáhne svého absolutního stavu klidu, začne se šířit skutečný pokoj a mír.“ S těmito mantrami získáte mocný nástroj pro navození harmonie, kdykoliv a kdekoliv.

 

Mantry hojnosti: Posvátne chvalozpěvy

Podle moudrosti Kundaliní maha-jógy je „hojnost dána pevným zdravím, sebeporozuměním a spokojeností ve vašem životě.“ Během tisíců let vyvinula tato duchovní linie vědu posvátného zvuku, aby nám pomohla přivolat tato i jiná požehnání. Na této nahrávce Šrí Ánandí Má zpívá specifické mantry, aby poslouchajícím pomohla překonat skryté překážky, které blokují hojnost ve všech jejích podobách.

Abyste získali maximální užitek, jednoduše každý den při úsvitu nebo západu slunce poslouchejte tyto chvalozpěvy a pozorujte, jak zlepšují úroveň vaší energie, vaše tělesné zdraví, osobní vztahy, kariéru, finance a obecný pocit pohody. Součástí CD je dvacetijednastránkový buklet s texty manter a jejich vysvětlením.

 

Sundar Kand

Sundar Kand, doslova „Krásná kapitola“, je částí Rámajány. Jejím smyslem je vnést krásu do života a tím je myšleno dosažení nejvyššího cíle – Osvícení.

Šrí Dhjánjógí měl Sundar Kand obzvláště rád pro nádherné částí o Hanumánově oddanosti Pánu Rámovi a skrytý symbolismus energie Kundaliní spojující individuální s nekonečným.

 

 

Hari Smaran : Pamatuj na Pána

„Tuto nahrávku věnuji tobě, hledači pravdy. Kéž slzy radosti a lásky tebou protékají jako řeka. Kéž Pán pláče pro tebe stejně tak, jako ty pláčeš pro Něj.“ Šrí Ánandí Má

Jedna z nejoblíbenějších nahrávek s bohatým hudebním doprovodem potěší a její láskyplná energie je nakažlivá.

 

 

 

Zpěvy Šrí Ánandí Má

Nejstarší výběr písní, v němž vytváří hřejivý hlas Ánandí Má, hudební doprovod a malý sbor nádhernou, přátelskou atmosféru. Tato kvalita je pravdivým odrazem pokory a srozumitelnosti, jednoduchosti jejího poselství: „Přijď, sedni si, medituj a prožij své vlastní Já.“

 

 

 

 

Božská blaženost: Posvátné písně oddanosti

První nahrávka zpěvů a badžanů s krásným hudebním doprovodem, které Šrí Ánandí Má nazpívala. Jejich průzračnost a líbeznost proniká do srdce a konejší mysl. Tento výběr písní obsahuje několik starších nahrávek, které byly převedeny do digitální podoby.

 

 

Guru Arpan: Nabídnutí obětiny Guruovi

Druhá nahrávka badžanů, na níž Šrí Ánandí Má doprovázejí dva indičtí umělci.

Je to jako naslouchání nauce o Božském, kterou Má předává svým studentům. Nauce o útočišti, nabízející ochranu, lásku a vedení, které kdy budeme v životě potřebovat.

 

 

 

Hanumán Čalísa se samputem

Hanumán Čalísu tvoří čtyřicet slok, které oslavují vlastnosti a triumfální činy Pána Hanumána, jehož život je ztělesněním dokonalé oddanosti a služby Pánu Rámovi a lidstvu. Vedle komplexního, živého a veselého provedení Hanuman Čalísy obsahuje tatu nahrávka také výběr zpěvů oslavujících Pána Višnua, velkého ochránce vesmíru, jež se inkarnoval jako Ráma a Krišna.

 

 

Išvar Bhadžan: Posvátné zpěvy k Bohu

„Tyto zpěvy věnuji tobě posluchači. Kéž květ oddanosti vykvete ve tvém srdci.“ Šrí Ánandí Má nahrála tyto tradiční badžany v Indii roku 1992 na veřejnosti, kde zpívá málokdy. Když posloucháme tyto úchvatné zpěvy o lásce a touze po Bohu, je to, jako bychom vstoupili do soukromí Má a zahlédli odlesk záře srdce svatých.

 

 

Šiva Ašiš

V nádherně provedené nahrávce nás Šrí Ánandí Má přenese k Pánu Šivovi, k jeho přetékající lásce a péči. Doprovází ji Gauri Aggarwal, která rovněž krásně zpívá píseň Šiva Sundara.

 

 

 

 

 

Šrí Rám

„Tyto zpěvy věnuji svému Guruovi Šrí Dhjánjógímu, díky němuž jsem se mohla skutečně, pravdivě narodit a který mne přivedl k uvědomění si pravdy těchto zpěvů.“ Šrí Ánandí Má

Sedm nádherných zpěvů k Pánu Rámovi, láskyplně zpívaných Šrí Ánandí Má.

 

 

 

Šaranam: Útočiště

Nahrávka, obsahuje dvě CD, na nichž Gauri Aggarwal, autorka textů a zpěvačka, věnuje své písně oddanosti „Šrí Dhjánjógímu a Šrí Ánandí Má za velkou inspiraci, lásku a vedení“.

 

 

 

 

Hlas srdce

Zpěvy Dhjánjógího a Ánandí Má. „Nezáleží na tom, kde jsem a co dělám, hlas uvnitř tohoto těla mne inspiruje jen k dobrým skutkům“, úryvek z první skladby Hamato Ramate Rama He. „Věnuji tyto zpěvy všem těm, kteří slouží Bohu myšlením, slovy i skutky. Nechť vám Bůh hojně požehná.“ Šrí Ánandí Má

 

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto