Šrí Ánandí MáŠrí Ánandí Má je duchovní dědičkou Šrí Dhjánjógídžího a po mnoho let byla známa jako Ášá Má nebo Ášádéví. V lednu 1993 jí dal Šrí Dhjánjógídží duchovní jméno Ánandí Má, což znamená „Ta, která přebývá v Blaženosti a udržuje v blaženosti druhé“. Své dětství prožila klidně a bez větších událostí v prostředí bohatě naplněném duchovní praxí a energií. Jednoho dne v roce 1972, ve svých čtrnácti letech, spontánně vstoupila do velmi hlubokého meditativního stavu. Svými vlastními slovy „viděla světlo milionu sluncí“ a ve stejném okamžiku měla vizi Božské Matky a splynula s ní. Otec Šrí Ánandí Má vyhledal Šrí Dhjánjógídžího a požádal jej, aby k ní přišel a poskytl jí vedení a podporu. Šrí Dhjánjógídží přišel do jejich domu a probudil ji z meditace.

Později toho dne ji požádal, aby popsala svou vizi Božské Matky. „Vidělas ji jako obrázek, sochu, živou bytost?“ zeptal se. Šrí Ánandí Má odpověděla: „Tak jako vidím teď tebe.“ Později toho dne Šrí Dhjánjógídží řekl, že Šrí Ánandí Má je vzhledem ke svému věku duchovně nejrozvinutější člověk, jakého kdy potkal. Se souhlasem svých rodičů opustila brzy nato domov, obdržela Šaktipátu a zůstala natrvalo se Šrí Dhjánjógídžím.

Šrí Dhjánjógídží ji vzal pod svá křídla a učil ji kontrolovat a vyzařovat své energie pro blaho lidstva, zejména předáváním Šaktipáty. Říkal: „Byl jsem svým guruem požádán, abych předal síly této linie právě jí,“ a odložil většinu svých aktivit, aby se mohl plně věnovat práci s ní, dnem i nocí, po čtyři roky. Během této doby vstupovala Šrí Ánandí Má do hlubokých stavů na dlouhé hodiny i celé dny. Od počátku pracovala spolu s Šrí Djánjógídžím, kdykoli cestoval, a doprovázela jej, když přijel v roce 1976 do Ameriky. Když se pak Šrí Dhjánjógídží vrátil v roce 1980 do Indie, řekl Šrí Ánandí Má a Dilípdžímu, aby uzavřeli sňatek a pokračovali v jeho práci společně.

Dnes Šrí Ánandí Má a Dilípdží cestují po Indii, Spojených státech a Evropě a vedou meditační programy a jógová ústraní. Poskytují duchovní vedení a iniciaci Šaktipáty vážným duchovním hledačům. Jako dědička Šrí Dhjánjógídžího převzala Šrí Ánandí Má odpovědnost za vedení humanitárních projektů, které vznikly již za jeho života. Ty zahrnují provozování nemocnice, sponzorování spolku pro oční chirurgii a poskytování jídla chudým. Ve všech těchto oblastech pokračuje v šíření lásky a světla své linie a svého milovaného gurua Šrí Dhjánjógího Madhusúdandásdžího Mahárádže.

 

 

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto