Šrí Dilípdží PathakDilípdží, stejně jako Šrí Ánandí Má, byl od mládí žákem Šrí Dhjánjógídžího. Před třiceti lety otec Dilípdžího, jeden ze Šrí Dhjánjógídžího nejoddanějších následovníků, řekl svému učiteli: „Mám pět synů. Rád bych Vám jednoho dal pro Vaši práci.“ Šrí Dhjánjógídží odpověděl: „Až přijde čas, vezmu si Dilípdžího.“

Mladého Dilípdžího inspirovala Šrí Dhjánjógídžího velká láska a soucit s lidstvem. Během svých školních let trávil se Šrí Dhjánjógídžím všechen čas, jak jen to bylo možné, doprovázel ho na jeho cestách a vstřebával jeho povahu a temperament. Pod vedením a s požehnáním Šrí Dhjánjógídžího prováděl intenzivní duchovní praxi, zvládl mnoho jógických disciplín a stal se jedním z jeho nejpokročilejších žáků.

Dilípdží byl Šrí Dhjánjógídžím zmocněn k provádění Šaktipáty.

Po ukončení svých universitních studií chemie odešel Dilípdží v roce 1974 do USA a vystudoval mikrobiologii. Tehdy mu Šrí Dhjánjógídží řekl: „Ty jdi teď a já přijedu později.“

Místo dřívějšího jména Dípakdží mu dal v roce 1993 Šrí Dhjánjógídží nové duchovní jméno Dilípdží, což znamená „Ten, který získává srdce druhých“. V té době, když se někteří žáci na návštěvě v Indii ptali, jaká je podstata energie, jež proudí skrze Dilípdžího, Šrí Dhjánjógídží odpověděl stručně: „Má.“

 

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto