Zklidnění mysliSnažit se zadržet mysl je jako uchopit vítr – je to velice složitý úkol. Všichni víme, že mysl je aspekt energie, který je extrémně nestabilní, silný a nepoddajný. Proto jogíni doporučují, abychom se za ní nehonili. Když dítě začne utíkat a matka se za ním rozběhne, dítě uteče ještě dál. Ale když matka zůstane, kde je, dítě bude pobíhat okolo a vrátí se k ní. Ačkoliv je mysl silná, není nemožné nad ní zvítězit. S duchovní praxí a trpělivostí je určitě možné dosáhnout úplné kontroly nad myslí.

Celý článek

Poselství a požehnání Šrí Ánandí Má u příležitosti svátku světel Diválí 2011Jemné učení Ánanda Rámájany (část první)Artha na dharma na káma ruči

Gati na čahaun nirabána,

Džanama džanama rati Ráma pada

Jaha baradánu na ána

Přemilí, velevážení rodiče, všichni mí žáci, tak drazí mému srdci a duši,

v tento den se nesčetněkrát hluboce skláním před Pánem Rámou, Gurudžím a před rodiči. Klaním se i Pánu Rámovi a Sítě, kteří sídlí ve vašich srdcích.

Rámájaně Tulsídás velmi krásně vykresluje charakter Bharaty, bratra Pána Rámy. Bharata žádá Pána Rámu: „Nechci žádný ze čtyř plodů života, materiální blahobyt ani jakýkoliv podíl na úspěchu. Neočekávám dobrou dharmu ani nehledám cestu k osvobození. Jedině žádám, abych každý život mohl dosáhnout neochvějné a stálé oddanosti k Tvým chodidlům.“

Celý článek

Pět kroků k duchovnostiMoji drazí rodiče, kteří jste hodni obrovské úcty, a milí bratři a sestry.

Dnes při příležitosti mých narozenin se klaním milionkrát svým rodičům, díky jejichž milosti jsem získala toto tělo a také potkala Gurudžího, a samozřejmě posílám miliardy poklon Gurudžímu, skrze jehož milost jsem dnes tady a pokračuji dále.

Jsme tady, abychom oslavili jak Dašeru, tak mé narozeniny. V ášramu v Nikoře v Indii oslavují také ohňovou ceremonií k Božské Matce. Je potěšitelné a radostné, že se děje něco duchovního, aby se všichni mohli zapojit.

Celý článek

Víra a láska je vše, co můžeme dátPromluva Šrí Ánandí Má z roku 1995 u příležitosti oslav Guru Purnimy, první velké akce pořádané v USA od Gurudžího Mahasamádhí v roce 1994.

Drazí Bratři a Sestry,

V posvátných knihách Pán Šiva říká, že se klaní před vírou žáka v Gurua. Když má žák veškerou víru, obdrží veškeré plody. Dokonce i dřevo, hlína a kámen ponesou ovoce.

Toto je první Guru Purnima od Gurudžího Mahasamádhí, kdy jsme společně. Jelikož jsme ho ztratili fyzicky, bolest z odloučení navždy přetrvá. Každý jsme tuto bolest do určité míry zažili a budeme jí cítit i nadále. Jediné, co nám zbývá, je mít úplnou víru a oddanost.

Celý článek

Zkušenost Šrí Ánandí Má s Dhjánjógidžího MahásamádhíNa své životní cestě všichni zažíváme na jedné straně příliv a odliv radosti a štěstí a na druhé smutku a bolesti. Na vrcholku přílivové vlny se člověk cítí jako šampion a na dně odlivu má pocit, že je v nekonečné černé díře, ze které není úniku.

Ten den, co jsem potkala Gurudžího, a roky, které následovaly, byly jako vrcholky Himálaje nekonečné blaženosti, klidu, radosti, štěstí, krásy, lásky, soucitu a světla – období, které otevřelo srdce a mysl. Pobývat s Gurudžím – co více si člověk mohl přát? Co mohlo v životě ještě scházet?

V roce 1980, poté, co jsme ho odvezli do Indie a já jsem se od něj musela poprvé po několika letech odloučit, jsem začala pociťovat sestup lidským emotivním způsobem, který člověka vzdaluje od vrcholků. Věděla jsem ale, že napříč této fyzické odloučenosti a mé připoutanosti, se vše dělo za účelem naplnění nejdůležitějšího principu Jeho života – blaha lidstva. Musela jsem se obětovat a šířit Jeho učení a lásku tak, jak si přál.

Celý článek

Význam GuruaDrazí bratři a sestry,

Po celou dobu, kterou jsem s Gurudžím prožila, jsem ho několikrát slyšela mluvit velikosti a významu Gurua. Znovu a znovu opakoval, že význam Gurua je nekonečný. Když mluvil o svém vlastním, tekly mu dokonce slzy. Všichni jsme zažili velikost svého vlastního Gurua, hlubokou jako oceán. Tuto velikost jsme zažili v minulosti, dnes a budeme ji znovu zažívat v budoucnu.

Podle posvátných písem znamená písmeno „GU“ temnotu, máju a nevědomost, a „RU“ ničitel temnoty, máji a dárce vědění. Guru je tedy ničitel karmy, který nás očišťuje a obdarovává milostí. Svámí Ramdás říkal, že neexistuje větší osobní forma Pána, než je Guru, že neexistuje posvátnější písmo, než jsou slova Gurua a že není vznešenější mantra, než je jméno Gurua. Dokonce ani ta nesposvátněší místa z písem – nebesa a hora Kailás, nemají větší význam, než jsou Guruova chodidla. Guru vždy naslouchá všem vašim modlitbám vysloveným ze srdce a stará se o vaši karmu. Ví všechno včetně vašich myšlenek. Zná váš cíl. Je vám blíž, než vaše mysl a dech, protože sídlí ve vašem srdci. Všechny lidské vztahy jsou nestálé a mohou vás opustit, Guru ale zůstává napořád. Je společníkem na cestě zrození.

Celý článek

Požehnání Ma: Ovládnutí mysliMysl je nezměrnou energií a mocným nástrojem, ale my se vztahujeme jen k jejím částem a kouskům. To, čím mysl skutečně je, poznáváme pouze, když jsme schopni obrátit se dovnitř a zastavit ji. Potom jsme schopni ji správně využít.

Drazí bratři a sestry,

Přes léta praktikování je pro mnohé stále obtížné dosáhnout stavu absolutního soustředění. Přirozeně je to pro ně frustrující a tato situace je rozlaďuje, měli by však pochopit, že je to přirozený proces; není nad čím se rozrušovat. Mysli bylo dovoleno se po celé životy volně potulovat a tak nebude ani po několika letech praxe zcela pod vědomou kontrolou. Trpělivost a praxe jistě po čase umožní dosáhnout vyšších stavů soustředění, které vedou k meditaci.

Celý článek
© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto