Satsang: Duchovní praxe v časech temnoty
Otázka: Ve svém životě zažívám stále více lásky, ale temnota ještě zcela nezmizela. Občas se nacházím v silné temnotě spojené s intenzivní energií hněvu a strachu a tehdy se ptám sama sebe: je tohle dobrý čas pro meditaci nebo ne? Nebo bych měla dělat spíš mantru? Jsem-li totiž dostatečně trpělivá, temnota nakonec přejde. Existují pro tento čas nějaké nástroje?

Šrí Ánandí Má: Není to nic neobvyklého. Dokonce i největší Mistři procházeli takovými fázemi. Jak říkával Dhjánjógi – ať jsou časy dobré nebo zlé, klíčovým je setrvat u duchovní praxe a v těžkých časech ji naopak posílit – opakovat častěji guru mantru, zpívat, poslouchat zpěvy, číst knihy velkých učitelů. To vše pomáhá projít těžkým obdobím. Podle jógasúter je dobré dělat opak těchto situací.

Celý článek

Satsang: Kundaliní a egoOtázka: Jaký je vztah mezi Kundaliní a egem?

Šrí Ánandí Má: Ego má dva aspekty. Jeden z aspektů ega potřebujete, abyste mohli fungovat. Pokud řeknete: „Chci jít meditovat“, jedná se o funkční úroveň ega. Pokud říkáte: „Chci dosáhnout seberealizace“, tak to je také pozitivní aspekt. Dále tam patří základní věci jako: „Chci jít do práce, chci navštívit svoje přátele, chci jít nakupovat, atd.“. Dokud přebýváte v těle, tento aspekt ega zůstává, protože tato síla, anebo chcete-li energie, vás udržuje aktivní a funkční.

Celý článek

Satsang: O satsanguOtázka: Úplně nechápu, co je to vlastně satsang

Šrí Ánandí Má: “Sat” znamená pravda a ‚sang‘ je společnost. Takže “satsang” doslovně znamená být ve společnosti Pravdy. Prakticky a velmi zjednodušeně řečeno satsang znamená, že jste ve společnosti osoby, která vám připomíná pravdu, vede vás směrem k pravdě. Svatý nebo Učitel, který prozřel a je zkušený a sjednocený s pravdou, je nejsilnější energií, je nástrojem nebo silou, která vás může spontánně přivést do kontaktu s absolutní pravdou.

Celý článek

Satsang: O smyslu životaOtázka: Smyslem života je poznání Boha a duše. Máme kromě toho každý ještě svůj individuální cíl?

Šrí Ánandí Má: Jakmile duše vstoupí do lidské formy, konečným cílem je Realizace. Jaký jiný cíl je trvalý? Všechny ostatní cíle jsou omezeny na fyzickou rovinu a trvalý fyzický cíl neexistuje. V momentě kdy je fyzické tělo pryč, je tato rovina také pryč. Už jsme se mnohokrát všichni narodili, vyrostli, oženili, měli děti a domov. Zažili jsme to již milionkrát, to ale nemůže být cíl. Jakoukoliv představu o cíli máte, přemýšlejte, jak dlouho vydrží. Posvátná písma říkají a Gurudží to neustále zdůrazňoval, že cílem je Realizace. Ať už si to uvědomujete nebo ne, i vy k ní kráčíte.

Celý článek

Satsang: O šaktipátě a cestě Kundaliní maha-jógyOtázka: Jak poznám, jestli je toto pro mě správná cesta? Jak poznám, jestli je Šrí Ánandí Má skutečně moje učitelka?

Odpověď: Vybrat si učitele, zejména duchovního, je otázkou srdce a duše. Dhjánjógí řekl: „Pokud je vaše vnitřní volání velmi silné, Guru (Učitel) se objeví. Právě teď přijímáte vedení, protože jste tady, v přítomnosti učitele.“ Také řekl: „Když jste blízko pravého Gurua, máte povznášející pocit, vaše energie proudí vzhůru. Nečisté myšlenky ve vaší mysli se zklidňují a jsou nahrazeny čistými. Když sedíte poblíž takového Gurua, cítíte radost a nechce se vám vstát a opustit jeho či její přítomnost. Cítíte, že vaše mysl je klidná. Cítíte, že Guru nemá žádné sobecké zájmy.“ Jestliže máte pocit, že souhlasíte s filozofií Cesty a Učitele a zažíváte pránickou aktivitu, je to dobré znamení, že Šrí Ánandí Má by mohla být vaším průvodcem.

Celý článek

Satsang: O mantráchOpakování manter vytváří most mezi praktikujícím a Bohem. Lidská bytost má tři druhy těl: hrubé, jemné a kauzální. Tělo člověka existuje na základě individuálních samskár, mentálních otisků z minulých životů nebo toho současného. Svět manter je výjimečný, protože dokáže tato těla očistit. Vibrace manter vytvářejí v těle teplo, sjednocují pět prán, a čistí každou část těla.

Otázka: Říkáte, že džapa či opakování semenných manter zvyšuje teplotu těla. Tělesná teplota také vzrůstá, když se lidé hádají, mluví nahlas nebo ve vzteku křičí. Jaký je mezi tím rozdíl?

Celý článek

Satsang: O milostiOtázka: Co je to milost?

Šrí Dhjánjógí: Když jeden člověk trpí a jiný toto utrpení prožívá jako své vlastní a chce jakýmkoliv způsobem pomoci, ať už myšlenkou, slovem nebo skutkem. Pokud dokáže prostřednictvím své energie nebo síly utrpení z dotyčného sejmout, jedná se o milost. Bůh a Guru nepřetržitě tímto způsobem pracují. Neočekávají nic na oplátku. Pracují jen pro blaho a štěstí jiných.

Celý článek

Satsang: O tantře, samádhi a náda józeOtázka: Jaký je vztah mezi Kundaliní-mahájógou a tantrou?

Šrí Ánandí Má: Kundaliní-mahájóga je tantrická jóga, ale jak víte, existuje tantra levé a pravé ruky. Pravá cesta je sattvická, levá je více tamasická. Obě cesty samozřejmě pracují se stejnou energií, každá má ale jiný přístup k dosažení Boha. Lidé tomu běžně nerozumí a domnívají se, že tantra znamená sex, to ale není pravda. Ve všech tantrických cestách praktikující musí uchovávat a ovládat duchovní energii. Sexuální energie je také součástí duchovní energie. Tantričtí praktikující si nesmí dovolit tuto energii ztratit nebo jí promrhat. V obou cestách je cílem sjednocení Šivy a Šakti. V tantře levé ruky člověk začíná na fyzické úrovni a je závislý na partnerovi. Nejdříve je ale jeho hlavním cílem ovládnout energii. Teprve pak mu ryzí učitel dovolí, aby se setkal se svým partnerem.

Celý článek

Satsang: Cesta dušeOtázka: Je možné, že se duše při reinkarnaci vrátí do nižší formy života?

Šrí Ánandí Má: Ve většině případů platí, pokud již duše dosáhla inkarnace do lidského těla, bude se znovu a znovu inkarnovat do této podoby, dokud nedosáhne stavu realizace Boha, ve kterém je osvobozena z cyklu života a smrti. Duše může také čekat, dokud se celý proces stvoření neukončí. Je to něco podobného jako tsunami, při které se veškeré vědomí vrátí zpátky, celý proces stvoření se rozpustí a všechny duše znovu splynou s Bohem.

Celý článek

Satsang: Pomoc nemocným a umírajícímOtázka: Pracuji s nemocnými a umírajícími lidmi. Jak jim mohu projevit soucit a lásku, ale zároveň si zachovat nestrannost a nezasahovat do Boží vůle?

Šrí Ánandí Má: V Rámájaně je jeden verš, podle kterého Dhjánjógí praktikoval a také učil. Říká se v něm, že my, lidské bytosti, žádáme od Pána mnoho věcí, které se nám ovšem nemusí všechny splnit. Často se pak rozzlobíme nebo jsme smutní, když se neděje podle našich přání. Samozřejmě se tak často nestane, protože bůh či universum ví, že to není v našem nejlepším zájmu.

Celý článek
© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto