Satsang: O satsanguOtázka: Úplně nechápu, co je to vlastně satsang

Šrí Ánandí Má: “Sat” znamená pravda a ‚sang‘ je společnost. Takže “satsang” doslovně znamená být ve společnosti Pravdy. Prakticky a velmi zjednodušeně řečeno satsang znamená, že jste ve společnosti osoby, která vám připomíná pravdu, vede vás směrem k pravdě. Svatý nebo Učitel, který prozřel a je zkušený a sjednocený s pravdou, je nejsilnější energií, je nástrojem nebo silou, která vás může spontánně přivést do kontaktu s absolutní pravdou.

Celý článek

Navrátrí: Oslava BožskéhoV Indii je devět dní podzimního Navrátrí naplněno oslavami, jež připomínají vítězství Šakti nad negativními vlivy. Na duchovní úrovni je cílem každé duše dosáhnout postupně stavu Šivy, prostřednictvím sádhany, duchovní praxe.

Období devíti dní je rozděleno do tří částí. Každé tři dny jsou zasvěceny uctívání Božské Matky ve formě Mahá Kálí, Mahá Lakšmí a Mahá Sarasvatí. Během prvních tří dní vzýváme Mahá Kálí, aby zničila naše negativní sklony a naše srdce tak mohla být očištěna.

Celý článek

Svámí Vivékánanda a šaktipáta od Šrí RámakrišnyA jako poznáme chuť mořské vody jen z jediné kapky, tak se obeznámíme s Rámakršnovým způsobem výchovy, budeme-li se obírat jen Vivékánandou. Neboť Vivékánanda byl ze všech Rámakršnových žáků nejrázovitější. A kromě toho je dobře znám jak v Evropě, tak i v Americe.

Už od dětství vynikal Vivékánanda skvělým nadáním, neohrožeností a přizpůsobivostí. Narodil se v kastě kšatrijů a dostalo se mu náboženské výchovy.

Celý článek

Satsang: O smyslu životaOtázka: Smyslem života je poznání Boha a duše. Máme kromě toho každý ještě svůj individuální cíl?

Šrí Ánandí Má: Jakmile duše vstoupí do lidské formy, konečným cílem je Realizace. Jaký jiný cíl je trvalý? Všechny ostatní cíle jsou omezeny na fyzickou rovinu a trvalý fyzický cíl neexistuje. V momentě kdy je fyzické tělo pryč, je tato rovina také pryč. Už jsme se mnohokrát všichni narodili, vyrostli, oženili, měli děti a domov. Zažili jsme to již milionkrát, to ale nemůže být cíl. Jakoukoliv představu o cíli máte, přemýšlejte, jak dlouho vydrží. Posvátná písma říkají a Gurudží to neustále zdůrazňoval, že cílem je Realizace. Ať už si to uvědomujete nebo ne, i vy k ní kráčíte.

Celý článek

Popis Nepopsatelného – vyprávění Šrí Rámakrišny o vzestupu kundaliní sedmi čakrami a o nalezení BohaČtenář se mne snad zeptá: „Co měl na mysli Rámakršna, když mluvil o ‚vidění Boha‘? Co vlastně znamená stav vytržení? Jakým vývojem musí projít ten, kdo chce dosíci tohoto nadsmyslného stavu?“

Když jsem sbíral různé pověsti o Rámakršnovi, bylo mi den ze dne zřejmější, že bude třeba se blíže poučit o povaze duchovni zkušenosti, která Rámakršnovy žáky tolik poutala k Mistrovi. „Jak si lze vysvětlit, že tito silní a mladí lidé nebyli jím nikdy unaveni? Proč lpěli na něm s takovou oddaností? Jaké zázraky jim ukazoval? Proč se odvrátili od všech svodů tohoto světa? Či jim Rámakršna snad nabídl kouzlo neskonale větší a hlubší?“

Celý článek

Vzkaz od Má a Bapudžího, červen 2012Drazí,

Doufáme, že pohybujete svojí málou a děláte džapu. „Dovolte svým prstům, aby posouvaly kuličky na mále a aby mantra tančila na špičce vašeho jazyka,“ říká jeden velký učitel.

Šrí Má Šarada Déví, manželka světce Rámakrišny, řekla:

„Pomocí mantry je energie přenesena z Gurua na žáka. Pozitivní energie Gurua proudí k žákovi, a negativní energie žáka zároveň směřuje ke Guruovi. Proto když je mantra předaná Guruem, On nebo Ona přijímá negativní karmu žáka. Z tohoto důvodu se může do Guruova těla dostat několik nemocí.“

Celý článek

Guru Čaritámrut – bhadžan o Šrí Dhjánjógí MadhusudandásoviÁnandí Má a probuzení kundaliníÁnandí Má poprvé potkala svého Gurua, Dhjánjógí Madhusadandáse, když jí bylo čtrnáct let. Toto setkání se odehrálo za zcela neobvyklých okolností. Právě probíhal poslední desátý den slavností Navrátrí, při kterých se oslavuje Božská Matka, a jeden kněží, který byl rodinný známý, požádal Ánandí Má, aby opakovala nějaké mantry k Bohyni. Ánandí Má ve chvíli, kdy vyslovila první slova, vstoupila do tak hluboké meditace, že ji nikdo nemohl probudit. V jednu chvíli se její hlava náhle ocitla blízko jámy, kde šlehal rituální oheň, ale jí to nespálilo. Její otec, zděšen a znepokojen, spěchal k Dhjánjógímu v naději, že mu tento světec poradí, jak vrátit dívku ke smyslům. Dhjánjógí mu řekl: „To je ta, na kterou čekám!“ a jemně ji přivedl zpět do bdělého vědomí.

Celý článek

Satsang: O šaktipátě a cestě Kundaliní maha-jógyOtázka: Jak poznám, jestli je toto pro mě správná cesta? Jak poznám, jestli je Šrí Ánandí Má skutečně moje učitelka?

Odpověď: Vybrat si učitele, zejména duchovního, je otázkou srdce a duše. Dhjánjógí řekl: „Pokud je vaše vnitřní volání velmi silné, Guru (Učitel) se objeví. Právě teď přijímáte vedení, protože jste tady, v přítomnosti učitele.“ Také řekl: „Když jste blízko pravého Gurua, máte povznášející pocit, vaše energie proudí vzhůru. Nečisté myšlenky ve vaší mysli se zklidňují a jsou nahrazeny čistými. Když sedíte poblíž takového Gurua, cítíte radost a nechce se vám vstát a opustit jeho či její přítomnost. Cítíte, že vaše mysl je klidná. Cítíte, že Guru nemá žádné sobecké zájmy.“ Jestliže máte pocit, že souhlasíte s filozofií Cesty a Učitele a zažíváte pránickou aktivitu, je to dobré znamení, že Šrí Ánandí Má by mohla být vaším průvodcem.

Celý článek

Učení Vadžra Pandžar – Štít z bleskuByl jsem inspirován, abych předal tyto Vadžra Pandžar techniky, protože když jsem poprvé přišel do této země, jeden z mých žáků v New Yorku mi řekl, že existuje předpověď velkého zemětřesení a že se Kalifornie ponoří do oceánu. Je pravdou, že někteří lidé byli vyděšeni a chystali se z Kalifornie odstěhovat. Svému žákovi v New Yorku jsem řekl: „Přišel jsem, abych tam lidem pomohl, a jestli se Kalifornie ponoří do oceánu, potom s ní půjdu i já. To je místo, kde se nacházejí moji žáci, a půjdeme tak do Nebe společně.“

Pán Buddha řekl, že dokud nebude každá žijící bytost osvobozena, nebude svobodný ani on. Jogíni neustále přemýšlejí, jak by mohli pomoci jiným lidem. Světec Tulsídás řekl: „Svatí, řeky, hory a země tu jsou pro blaho jiných lidí. Nemají pro sebe co získat. Jsou tu, aby prospívali druhým.“

Celý článek
© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto